Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14058
Title: Вплив розладів сну на когнітивні порушення у пацієнтів із хворобою Паркінсона
Other Titles: Influence of sleep disturbances on cognitive decline in patients with Parkinson’s disease
Authors: Шкодіна, Анастасія Дмитрівна
Таряник, Катерина Анатоліївна
Бойко, Дмитро Іванович
Shkodina, A. D.
Tarianyk, K. A.
Boiko, D. I.
Issue Date: 2020
Citation: Шкодіна А. Д. Вплив розладів сну на когнітивні порушення у пацієнтів із хворобою Паркінсона // А. Д. Шкодіна, К. А. Таряник, Д. І. Бойко / Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2020. – № 3. – С. 58–67.
Abstract: Анотація. Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання впливу розладів сну на розвиток когнітивного зниження у пацієнтів з хворобою Паркінсона. Основною метою проведеного дослідження є вивчення можливості прогнозування розвитку когнітивного зниження шляхом оцінки вираженості розладів сну та їх відмінності при наявності порушення когнітивних функцій. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми засвідчила, що розлади сну розвиваються на ранніх етапах хвороби Паркінсона та часто супроводжують когнітивні порушення. Когнітивне зниження виявляється протягом усього періоду хвороби Паркінсона і варіює від помірних на ранніх стадіях, до деменції - на пізніх. Актуальність дослідження взаємозв’язку розладів сну та когнітивних функцій полягає у можливості подальшого удосконалення прогнозування розвитку когнітивного зниження з метою його ефективної корекції. Лікування порушень сну може супроводжуватися покращенням пам'яті і навіть морфологічними змінами головного мозку. Тому постає питання можливості корекції когнітивного зниження шляхом впливу на розлади сну. Методика проведення дослідження включала оцінку загального статусу пацієнтів за уніфікованою шкалою хвороби Паркінсона, монреальською когнітивною оціночною шкалою та шкалою сну при хворобі Паркінсона. Тривалість дослідження складала 8 місяців. Об’єктом дослідження обрано пацієнтів з хворобою Паркінсона. В статті представлено результати обстеження хворих, які засвідчують, що у пацієнтів із хворобою Паркінсона та когнітивним зниженням виявлено переважання моторних розладів, порушення сну та загального балу за шкалою сну при хворобі Паркінсона. При наявності когнітивного зниження більш виражені порушення моторних функцій у повсякденному житті, що можуть обумовлювати порушення сну та його якості. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що оцінка розладів сну може використовуватись для прогнозування ризику розвитку когнітивних порушень у пацієнтів з хворобою Паркінсона. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для удосконалення ранньої діагностики та превенції розвитку когнітивних порушень у пацієнтів із хворобою Паркінсона, що, в свою чергу, обумовлює покращення якості лікування даних пацієнтів. Такі зміни можуть безпосередньо вплинути на вибір терапевтичної тактики та покращити якість життя пацієнтів із хворобою Паркінсона. Відкритим залишається питання особливостей різних розладів сну та їх прогностична цінність відносно когнітивного зниження у пацієнтів із різними формами хвороби Паркінсона
Keywords: Інсомнія
когнітивні розлади
немоторні прояви
порушення сну
циркадіанні ритми
хвороба Паркінсона
Insomnia
cognitive decline
non-motor symptoms
sleep disturbances
circadian rhythms
Parkinson’s disease
UDC: 616.858:612.821.7
DOI: https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(117).2020.58-67
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14058
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра нервових хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vplyv_rozladiv_snu_na_kognityvni_porushennya_u_pacientiv_z_hvorobou_Parkinsona.pdf970,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.