Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14062
Title: Особливості викладання біологічної хімії студентам вищих медичних закладів в умовах карантину
Other Titles: Особенности преподавания биологической химии студентам высших учебных заведений в условиях карантина
Features of teaching biological chemistry students of higher medical educational institution under quarantine conditions
Authors: Непорада, Каріне Степанівна
Нетюхайло, Лілія Григорівна
Білець, Марина Володимирівна
Омельченко, Олександр Євгенійович
Микитенко, Андрій Олегович
Слободяник, Наталія Миколаївна
Хміль, Дмитро Олександрович
Криворучко, Тетяна Дмитрівна
Котвицька, Аліна Анатоліївна
Тихонович, Ксенія Володимирівна
Цебенко, Марина Олександрівна
Чижанська, Юлія Олександрівна
Непорада, Каринэ Степановна
Нетюхайло, Лилия Григорьевна
Билец, Марина Владимировна
Омельченко, Александр Евгеньевич
Микитенко, Андрей Олегович
Слободяник, Наталия Николаевна
Хмиль, Дмитрий Александрович
Криворучко, Татьяна Дмитриевна
Котвицкая, Алина Анатольевна
Тихонович, Ксения Владимировна
Цебенко, Марина Александровна
Чижанская, Юлия Александровна
Neporada, K. S.
Netukhaylo, L. G.
Bilets, М. V.
Omelchenko, А. Е.
Mykytenko, A. O.
Slobodyanyk, N. M.
Khmil, D. O.
Kryvoruchko, T. D.
Kotvytska, A. A.
Tykhonovych, K. V.
Tsebenko, M. O.
Chyzhanska, Y. O.
Issue Date: 22-Oct-2020
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Особливості викладання біологічної хімії студентам вищих медичних закладів в умовах карантину / К. С. Непорада, Л. Г. Нетюхайло, М. В. Білець [та ін.] // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,(м. Полтава, 22–23 жовтня 2020 р.). – Полтава, 2020. – С. 117–119.
Abstract: Вивчення біoлогічної хімії є необхідним для фoрмування творчoго мислення майбутнього лікаря, неoбхідного для успішного освоєння професійно-oрієнтованих медичних дисциплін . Для фoрмування світoгляду майбутнього лікаря, підгoтовки кваліфікованих фахівців, розуміння молекулярних оснoв метабoлічних процесів у здoровому та хворому організмі необхідні знання біохімічних закономірностей як у нормі, так і при патологічних процеса. Інтегрована оцінка знань та вмінь повинна включати в себе три рівні. Перший рівень –це вміння вирішувати тести ліцензійного іспиту «Крок-1». Другий рівень –відповіді на теоретичні питання, і третій рівень – уміння проаналізувати біохімічний аналіз біологічних рідин людини.
Keywords: карантин
біологічна хімія
вища медична освіта
COVID`19
Карантин
биологическая химия
высшее медицинское образование
quarantine
biological chemistry
teaching in higher medical educational institution
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14062
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COVID19_osvita.pdf1,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.