Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14117
Title: Педагогічна майстерність викладача медичного вишу у світлі державної політики у сфері освіти
Authors: Капустник, В. А.
Лещина, І. В.
Завгородній, І. В.
Фоміна, Л. В.
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Педагогічна майстерність викладача медичного вишу у світлі державної політики у сфері освіти / В. А. Капустник, І. В. Лещина, І. В. Завгородній, Л. В. Фоміна // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19–20 листопада, 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 13–18.
Abstract: У статті розглянуто загальні питання педагогічної підготовки науково- педагогічних працівників закладів вищої освіти. Проаналізовано праці вітчизняних учених щодо питань організації та впровадження системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Виділено основні структурні підрозділи ХНМУ, які займаються питаннями підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, такі як: «Школа молодого викладача», «Школа досвідченого лектора», психологічна служба, Центр дистанційного навчання. На основі раніше проведеного дослідження «Викладач ХНМУ очима студентства» виділено основні якості, які потрібні сучасному викладачеві. Визначено можливості педагогічного потенціалу ХНМУ в контексті підвищення кваліфікації та отримання вищої педагогічної освіти. Окремо розглянуто шлях отримання акредитації освітньої програми «Педагогіка вищої школи».
Keywords: викладач
заклад вищої освіти
здобувачі освіти
компетентність
підвищення кваліфікації
teacher
institution of higher education
applicants for education
competence
advanced training
UDC: 378.091.12:005.963:378.6:61(477.54-25)ХНМУ
ISBN: 978-617-7915-02-6
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14117
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapustnik_Maysternist_vikladacha.pdf133,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.