Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14150
Title: Особливості кровопостачання середнього відділу травної системи у порівняльно – видовому аспекті
Other Titles: Особенности кровоснабжения среднего отдела пищеварительной системы в сравнительно – видовом аспекте
Рeculiarities of blood supply of the middle department of the graval system in the comparative – special aspect
Authors: Білаш, Сергій Михайлович
Проніна, Олена Миколаївна
Кобеняк, Микола Миколайович
Сидоренко, Марина Ігорівна
Билаш, Сергей Михайлович
Пронина, Елена Николаевна
Кобеняк, Николай Николаевич
Сидоренко, Марина Игоревна
Bilasch, S. M.
Pronina, O. M.
Kobenyak, M. M.
Sidorenko, M. I.
Issue Date: 12-Dec-2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Особливості кровопостачання середнього відділу травної системи у порівняльно – видовому аспекті / С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Кобеняк, М. І. Сидоренко // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4, т. 2 (154). – С. 294–297.
Abstract: В даній роботі представлений огляд літератури з метою виявлення інформації про будову мозочка щурів та вплив на нього комплексу хімічних речовин. В даний час дуже поширене вживання продуктів в яких велика кількість харчових добавок, та на відміну від деяких країн Європи їхня концентрація більша в нашій країні. Також присутні речовини які під забороною в цих країнах. В деяких джерелах зазначено про вплив харчових добавок на різні органи та системи організму людини, але описаний лише вплив кожної по одинці. Доведено, що дорослі тварини і дорослі люди стійкі до великих доз глутамату натрію. Окремі групи людей особливо чутливі до глутамату натрію, вони повідомляють про такі симптоми, як пітливість, біль у животі та грудях, головні болі, нудота, тахікардія та слабкість, але механізм його дії ще не з’ясований. Разом з тим внесення глутамату натрію в раціон новонароджених мишей та щурів з часом викликає в них ожиріння і цукровий діабет. Тому глутамат натрію не рекомендується додавати до продуктів, призначених для дитячого харчування. Добавки понсо 4R та жовтий барвник «сонячний захід» заборонені в деяких країнах, тому що можливий несприятливий ефект на здоров’я людини. Вони можуть викликати різні алергічні реакції та сприяти розвитку патологічної симптоматики, а також інгібують утворення амілоїдних фібрил. Також британське урядове агентство по харчовим стандартам з’ясувало, що харчові добавки можуть визивати гіперактивність у дітей. Отже за наявності інформації про існування проблеми та відсутності достатньо обізнаності про вплив комплексу хімічних речовин на мозочок щурів та його будову, це дослідження являється актуальним.
В эксперименте было задействовано 5 половозрелых беспородных домашних кроликов (разного пола) в возрасте 8-10 месяцев и массой 2,6±0,2 кг. Выполнялась верхне-средне-нижне срединная лапаротомия. Кровоснабжение органов брюшной полости осуществляется за счет ветвей чревной артерии, которая отходит от брюшного отдела аорты в медиальном направлении относительно последней. Тонкий кишечник кровоснабжается за счет длинной брыжейки в корне которой берет свое начало нижняя брыжеечная артерия. Соответственно кровоснабжение отделов толстого кишечника осуществляется за счет короткой брыжейки в корне которой берет свое начало верхняя брыжеечная артерия. Анатомически верхняя и нижняя брыжеечные артерии отходят от брюшного отдела аорты по ее латеральному краю на 2 см ниже чревной артерии, на расстоянии 1,4 см относительно друг – друга. Учитывая данные проведенных исследований можно утверждать, что особенности строения среднего отдела пищеварительной системы и его системы кровоснабжения имеют схожие структуры с анатомической системой человека.
The experiment involved 5 rabbits (different sexes) aged 8-10 months and weighing 2.6±0.2 kg. An upper-middle-lower-middle laparotomy was performed. During the revision of the gastrointestinal tract, measurements of the length of the latter were made, which averaged 462.8 cm. The departments of the small and large intestine were visually identified, which had the following parameters: small intestine – 266.4 (57.6%) cm, large intestine – 196.4 (42.4%) cm. The small intestine includes the following section: duodenum the intestine, the colon and the ileum, which corresponds to the anatomical divisions of the small intestine. With respect to the large intestine, it is found that it is divided into 4 sections: the caecum, the large colon, the small colon, and the rectum. Such differences are due to lifestyle and nutrition. The blood supply to the abdominal cavity is due to the branches of the abdominal artery, which extends from the abdominal aorta in the medial direction relative to the latter. The small intestine is supplied by the long mesentery at the root of which the lower mesenteric artery originates. Accordingly, the blood supply to the departments of the large intestine is due to a short mesentery at the root of which the upper mesenteric artery originates. Anatomically, the upper and lower mesenteric arteries extend from the abdominal aorta along its lateral margin 2 cm below the abdominal artery and at a distance of 1.4 cm relative to each other. At the expense of the anastomoses, the caecum and the ileum receive blood supply, both from the upper and lower iliac arteries. The mesenteric vessels formed arcades I, II, III, and VI of the order, respectively, from the root of the mesentery toward the intestinal walls. Upon closer examination, it is determined that short and long mesentery form anastomoses with the common leaves of the visceral peritoneum between which divisions, both the large and small intestines. Taking into account the data of the conducted researches it can be argued that the features of the structure of the middle compartment of the digestive system and its blood supply system have similar structures with the human anatomical system. This fact makes it possible to carry out experimental studies in different directions, and especially the influence of suture materials on the intestinal tissues when applying intestinal sutures and forming anastomoses.
Keywords: товстий і тонкий кишечник
кровопостачання
експеримент
толстый и тонкий кишечник
кровоснабжение
эксперимент
colon and small intestine
blood supply
experiment
UDC: 611.34:611.136-092.9
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2019-4-2-154-294-297
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14150
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 2 (154)
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рeculiarities_of_blood_supply.pdf366,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.