Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14151
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАкімов, Олег Євгенович-
dc.date.accessioned2020-12-02T08:20:07Z-
dc.date.available2020-12-02T08:20:07Z-
dc.date.issued2020-11-19-
dc.identifier.citationАкімов О. Є. Вплив активації транскрипційного фактору κB за умов хронічної фторидної інтоксикації на маркерні ферменти поляризації макрофагів слизової оболонки шлунка щурів / О. Є. Акімов // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : зб. матеріалів ІІІ Наук.-практ. inernet-конф. з міжнар. участю, (19 листопада 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 44–45.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 615.1:616(043.2)-
dc.identifier.urihttp://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14151-
dc.description.abstractМакрофаги є однією із найважливіших ланок у кооперації клітин підчас імунної відповіді. Макрофаги можуть перебувати у двох поляризаційних станах: М1 – прозапальна поляризація та М2 – протизапальна поляризація. Маркерним ферментом М1 поляризації є індуцибельна NO-синтаза, для М2 – аргіназа. Вплив екологічних забруднювачів, таких як фториди, на поляризацію макрофагів є суперечливим та недостатньо вивченим. Метою даної роботи було встановити вплив інгібітора активації транскрипційного фактору κB на активність індуцибельної NO-синтази та аргінази у слизовій оболонці шлунка щурів за умов хронічної фторидної інтоксикації. Матеріали та методи. Дослідження проведено на 18 статевозрілих щурах-самцях лінії «Вістар». Тварини були розподілені на 3 групи по 6 тварин у кожній: контрольна, група хронічної фторидної інтоксикації та група інгібіції активації транскрипційного фактору κB. Хронічну фторидну інтоксикацію моделювали шляхом щоденного внутрішньошлункового введення розчину фториду натрію у дозі 10 мг/кг протягом 30 діб. Інгібіцію активації транскрипційного фактору κB проводили на фоні моделювання хронічної фторидної інтоксикації шляхом внутрішньоочеревинного введення розчину аммонію пірролідіндітіокарбамату в дозі 76 мг/кг два рази на тиждень. У 10 % гомогенаті слизової оболонки шлунка щурів досліджували активність індуцибельної NO-синтази та аргінази (Єлінська А.М. 2019). Отримані результати піддавали статистичній обробці із використанням критерію Манна-Уітні. Різницю вважали статистично значущою при p<0,05. Результати. Хронічна фторидна інтоксикація збільшує активність індуцибельної NO-синтази в 1,9 рази та зменшує активність аргінази у 2,0 рази при порівнянні із контрольною групою тварин. Блокада активації транскрипційного фактору κB розчином аммонію пірролідіндітіокарбамату призводить до збільшення активності аргіназ у 1,8 рази та зниження активності індуцибельної NO-синтази в 2,6 рази при порівнянні із групою хронічної фторидної інтоксикації. Таким чином, за умов надлишкового надходження фторидів до організму в слизовій оболонці шлунка переважають макрофаги з поляризацією по М1 фенотипу. При блокаді активації транскрипційного фактору κB поляризація макрофагів слизової оболонки шлунка повертається до такої, що спостерігалась у контрольної групи тварин. Отже, хронічна фторидна інтоксикація призводить до активації транскрипційного фактору κB, який змінює поляризацію макрофагів слизової оболонки шлунка у сторону переважання М1 фенотипу. Причиною активації транскрипційного фактору κB в слизовій оболонці шлунка щурів за умов надлишкового надходження іонів фтору до організму може бути фторид-індуковане посилення продукції активних форм кисню від мітохондрій, яке обумовлене блокадою іонами фтору цитохромів. Висновки. Активація транскрипційного фактору κB в умовах хронічної фторидної інтоксикації призводить до збільшення активності індуцибельної NO-синтази та зниження активності аргіназ у слизовій оболонці шлунка щурів.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний фармацевтичний університетuk_UA
dc.titleВплив активації транскрипційного фактору κB за умов хронічної фторидної інтоксикації на маркерні ферменти поляризації макрофагів слизової оболонки шлунка щурівuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.subject.udc615.1:616(043.2)uk_UA
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патофізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nf-kB_markers_of_macrophage_polarization_stomach_fluoride.pdf279,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.