Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14296
Title: Особливості сезонних змін стану перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхо-легеневого генезу та в умовах його коморбідності з гіпертонічною хворобою
Authors: Петров, Євген Євгенович
Бурмак, Юрій Григорович
Треумова, Світлана Іванівна
Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Савчук, Т. А.
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Особливості сезонних змін стану перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхо-легеневого генезу та в умовах його коморбідності з гіпертонічною хворобою / Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, С. І. Треумова [та ін.] // Сучасні аспекти вільнорадикальної патології в експериментальній та клінічній медицині : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 70-річчю з дня народження професора В. М. Бобирьова, м. Полтава, 7–8 травня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 20–22.
UDC: 616.12-008.331.1-009.72
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14296
Appears in Collections:Сучасні аспекти вільнорадикальної патології в експериментальній та клінічній медицині

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_sezonnykh_zmin.pdf38,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.