Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14361
Title: Рівень стоматологічної захворюваності у дітей, хворих на цукровий діабет
Authors: Шешукова, Ольга Вікторівна
Кузь, Ірина Олексіївна
Максименко, Аліна Іванівна
Шешукова, Ольга Викторовна
Кузь, Ирина Алексеевна
Максименко, Алина Ивановна
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Шешукова О. В. Рівень стоматологічної захворюваності у дітей, хворих на цукровий діабет / О. В. Шешукова, І. О. Кузь, А. І. Максименко // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мультидисциплінарний підхід в ортодонтичному лікуванні», присвяченої 100-річчю Української медичної стоматологічної академії та 30-річчю кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів, м. Полтава, 12–13 листоп. 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 37.
Abstract: Проведено стоматологічне обстеження 129 дітей в віці 6-14 років, які проживають в м. Полтава та Полтавській області. Середній вік дітей склав 9,9±0,30. Діти були розділені на 2 клінічні групи, а саме 64 особи без супутньої патології (1 група) та 65 дітей із цукровим діабетом І типу, важка форма, стадія субкомпенсації вуглеводного обміну (2 група). У всіх обстежених визначали поширеність та інтенсивність карієсу (за індексами КПВз), індекс гігієни за Федоровим-Володкіною (1968) та спрощений гігієнічний індекс OHI-S (Green, Vermillion, 1964). Стан пародонту оцінювали за допомогою індексу РМА в модифікації Parma (1960). Отже, у дітей, хворих на інсулінозалежний цукровий діабет у порівнянні з дітьми без такої патології визначені зміни в порожнині рота, які полягають у високому рівні поширеності та інтенсивності запалення тканин пародонту та вищій інтенсивності каріозного процесу.
Keywords: цукровий діабет
діти
гігієнічний індекс
інтенсивність карієсу
пародонт
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14361
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої стоматології
Мультидисциплінарний підхід в ортодонтичному лікуванні

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Riven_stomatolohichnoyi_zakhvoryuvanosti.pdf443,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.