Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14370
Title: Особливості лікування стоматологічної патології у дітей, хворих на цукровий діабет
Authors: Падалка, Аліна Іванівна
Падалка, Алина Ивановна
Padalka, A. I.
Issue Date: 2018
Publisher: Полтава: Астрая
Citation: Падалка А. І. Особливості лікування стоматологічної патології у дітей, хворих на цукровий діабет / А. І. Падалка // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров′я людини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Полтава,4–5 жовтня 2018 р.). – Полтава : Астрая, 2018. – С. 67–69.
Abstract: На сьогоднішній день значну частину всіх стоматологічних захворювань займає патологія тканин пародонту. Найчастіше, у 50-80% випадків (згідно з даними ВООЗ) у дітей та підлітків діагностують хронічний катаральний гінгівіт. Частота та поширеність ураження пародонта значно вищі у дітей із загально соматичною патологією, зокрема із хворобами ендокринної системи. У звꞌязку з тим, що в Україні з кожним роком відзначається зростання кількості дітей та підлітків із захворюваннями ендокринної системи, зокрема цукровим діабетом, стає актуальним питання розробки та удосконалення способів лікування ускладнень, що розвиваються на їх фоні, а саме хронічного катарального гінгівіту. Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей 12-16 років, хворих на цукровий діабет, шля-хом додаткового до загальноприйнятих місцевих методів лікування гінгівіту застосування лікарських препаратів, які б діяли на різні ланки патогенезу захворювань тканин пародонту на тлі цукрового діабету. Таким чином, запропонований спосіб відображає клінічну ефектив-ність лікування, що підтверджується зниженням показників інтенсивності ураження тканин пародонта та може бути рекомендований для оптимізації лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, віком 12-16 років, хворих на цукровий діабет І типу.
Keywords: цукровий діабет
діти
хронічний катаральний гінгівіт
лікування
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14370
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_likuvannya_stomatolohichnoyi_patolohiyi.pdf2,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.