Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14531
Title: Efficiency of differentiated long term maintenance treatment in dental implant surgery patients
Other Titles: Ефективність диференційованого підтримуючого лікування хворих після операції дентальної імплантації в віддалені терміни
Эффективность дифференцированного поддерживающего лечения больных после операции дентальной имплантации в отдаленные сроки
Authors: Yarov, Yu.Yu.
Silenko, Yu. I.
Яров, Юрій Юрійович
Силенко, Юрій Іванович
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Yarov Yu. Yu. Efficiency of differentiated long term maintenance treatment in dental implant surgery patients / Yu. Yu. Yarov, Yu. I. Silenko // Світ медицини та біології. – 2018, № 4 (66). – С. 136–140.
Abstract: Purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the proposed differential maintenance treatment in patients who underwent dental implantation, based on the results of the clinical dynamic observation and the data of laboratory tests (microbiological, immunological and rheological), depending on the initial level of the Green-Vermillion’s HI after the implant prosthetics stage, according to the clinical and radiologic control in the long-term (1 year).
Метою даного дослідження була оцінка ефективності запропонованого диференційованого підтримуючого лікування у хворих, яким була проведена дентальная імплантація, за результатами динамічного спостереження за клінічною картиною і даних лабораторних досліджень (мікробіологічних, імунологічних та реологічних), в залежності від вихідного рівня ІГ Гріна-Вермильйона, після етапу протезування на імплантатах, з використанням даних клініко-рентгенологічного контролю у віддалені терміни (1 рік)
Целью данного исследования явилась оценка эффективности предложенного дифференцированного поддерживающего лечения у больных, которым была проведена дентальная имплантация, по результатам динамического наблюдения за клинической картиной и данных лабораторных исследований (микробиологическиих, иммунологических и реологических), в зависимости от исходного уровня ИГ Грина-Вермильона, после этапа протезирования на имплантатах, с использованием данных клинико рентгенологического контроля в отдаленные сроки (1 год)
Keywords: dental implantation
oral hygiene
differential treatment
дентальна імплантація
гігієнічний стану
диференційоване лікування
дентальная имплантация
гигиеническое состояния
дифференцированное лечение
UDC: 616.314-089.843-085-039.77
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2018-4-66-136-140
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14531
Appears in Collections:Світ медицини та біології, № 4 (66)
Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
efficiency_differen.pdf141,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.