Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14570
Title: Спосіб ремоделювання протокової системи посмугованих проток піднижньощелепних слинних залоз щурів
Authors: Єрошенко, Галина Анатоліївна
Шевченко, Костянтин Васильович
Лічман, Діана Володимирівна
Ячмінь, Анастасія Ігорівна
Борута, Наталія Володимирівна
Issue Date: 2020
Publisher: Український інститут інтелектуальної власності
Citation: Пат. 145236 України, МПК G09B 23/28 G01N 1/28. Спосіб ремоделювання протокової системи посмугованих проток піднижньощелепних слинних залоз щурів / Єрошенко Г. А., Шевченко К. В., Лічман Д. В., Ячмінь А. І., Борута Н. В. ; заявник і патентовласник Українська медична стоматологічна академія. – № u 2020 04157 ; заявл. 08.07.2020 ; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22.
Abstract: Спосіб рсмоделюнання протокової системи посмугованих проток піднижньощелепних слинних залоз щурів включає введення експериментальним тваринам розчину етанолу. 40°-ий розчин вводиться дошлунково, по 12 мг/кг 4 рази на добу, тварин виводять з експерименту на 5, 9, 12 та 30 доби шляхом передозування тіопенталового наркозу (25 мг/кг).
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14570
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра гістології, цитології та ембріології
Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра біології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Striated_ducts.pdf176,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.