Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1476
Title: Порівняльна характеристика дослідження гостроти зору пацієнтів з діабетичною ретинопатією в межах EDTRS та таблиці Головіна-Сівцева.
Authors: Ткаченко, Максим Костянтинович
Наконечний, Денис Олександрович
Безкоровайна, Ірина Миколаївна
Tkachenko, M.
Nakonechnyi, D.
Bezkorovayna, I.
Issue Date: 2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Ткаченко М. К. Порівняльна характеристика дослідження гостроти зору пацієнтів з діабетичною ретинопатією в межах EDTRS та таблиці Головіна-Сівцева / М. К. Ткаченко, Д. О. Наконечний, І. М. Безкоровайна // Матеріали 72-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції. — Полтава, 2016. — С.34.
Abstract: Актуальність: ETDRS тест є всесвітнім стандартом перевірки гостроти зору [Сергієнко А.М. 2014]. Однак, в нашій країні розповсюджена візометрія за таблицями Головіна-Сівцева, тому для пацієнтів важливо знайти оптимальний метод. Для впровадження результатів в клінічну практику важливо оцінити можливості співставлення результатів і взаєморозуміння з іноземними науковцями, важливо віднайти різницю отриманих значень та характерні особливості обох методів. Наукова новизна роботи: вперше розроблена модифікація таблиці ETDRS з оптотипами українською мовою. Мета. Провести порівняльні дослідження гостроти зору пацієнтів з діабетичною ретинопатією (ДРП) в межах EDTRS та таблиці Головіна-Сівцева. Матеріали та методи. Нами обстежено 40 очей (20 чол.) з непроліферативною формою (НФ) ДРП та 6 очей (3 чол.) з проліферативною формою (ПФ) ДРП. Під час обстеження використовували таблиці ETDRS та Головіна-Сівцева. Результати. При НФ ДРП кількість правильно прочитаних літер вдалину в середньому склала 72±2,0, за шкалою LogMar – 0,26±0,08, що відповідає гостроті зору – 20/32. При ПФ ДРП сума прочитаних літер вдалину склала менше 20, тому визначали кількість літер на проміжній відстанні 1 м із сферичною корекцією +0,75. В середньому становило 22±1,0 оптотипа, за системою LogMar – 1,3±0,04, що відповідає гостроті зору – 20/500. За таблицею Головіна-Сівцева середні показники гостроти зору у пацієнтів з НФ ДРП без корекції склали 0,78±0,05; а з повноцінною корекцією вдаль – 0,85±0,04. При ПФ ДРП без корекції – 0,08±0,02; а з корекцією – 0,1±0,01. При дослідженні виявлено, що в таблиці ETDRS між рядками 20/32-20/20 наявна неправильна геометрична прогресія, що ускладнює обстеження пацієнтів з високою гостротою зору. Не передбачена повноцінна корекції зору вдалину, що ускладнює огляд пацієнтів з супутніми аномаліями рефракції високих ступенів. В свою чергу, в таблиці Головіна-Сівцева оцінювання результатів проводиться лише за десятковою шкалою. Не враховується сума оптотипів та відсутня система LogMar, яка дозволяє виявити навіть незначні зміни гостроти зору. Висновки. 1. Перевірка гостроти зору за таблицями EDTRS дає більш детальну характеристику зорових функцій. 2. Розроблена модифікована таблиця дозволяє провести візометрію за системою LogMar у осіб без знання англійської мови.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1476
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
porivnal`na_harakteristika.pdf213,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.