Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14767
Title: Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України в умовах збройних конфліктів
Authors: Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Issue Date: 28-Aug-2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія, Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Citation: Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України в умовах збройних конфліктів : методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичного (семінарського) заняття та на занятті / Кафедра медицини катастроф та військової медицини. – Полтава, 2020. – 48 с.
Abstract: Діяльність медичної служби підпорядкована інтересам збройних сил і спрямована на підтримання їх боєздатності і боєготовності на відповідному рівні шляхом збереження, зміцнення і відновлення здоров'я особового складу військ. Вирішення цього головного завдання досягається виконанням ряду часткових завдань, зміст і спосіб вирішення яких може змінюватись залежно від розвитку збройних сил, суспільно-політичного ладу держави, її економічного стану, військової справи, медицини та охорони здоров'я.Основні завдання медичної служби на воєнний час сформульовані вже давно, протягом півстоліття, але зміст їх залишається незмінним і тільки деталізується та доповнюється залежно від зміни умов діяльності медичної служби.Сучасні бойові дії військ характеризуються рішучістю, високою манев-реністю та напруженістю, швидкими і різкими змінами обстановки, веденням їх на землі та в повітрі, на широкому фронті, на велику глибину і у високому темпі. В сучасній війні на діяльність медичної служби суттєво впливає можливість одномоментного виникнення масових санітарних втрат як по всій глибині побудови бойового порядку військ, так і в тилу (центрі) країни. Умови воєнного часу погіршують санітарно-епідемічний стан населення, військ і районів бойових дій, що може викликати епідемічні спалахи різних інфекційних захворювань. Застосування засобів радіоелектронної боротьби, порушення постійних комунікацій створять значні складнощі в управлінні силами і засобами медичної служби, в здійсненні медичного постачання та організації медичної евакуації. Наведене доводить, що в умовах сучасної війни (збройному конфлікті) медична служба буде виконувати завдання у виключно складній обстановці.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14767
Appears in Collections:Навчальні матеріали та презентації. Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zavdannyaiorganiz7.pdfzavdannyaiorganiz7mod2582,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.