Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15055
Title: Спосіб усунення гіперестезії при патологічному стиранні зубів
Other Titles: Способ устранения гиперестезии при патологическом стирании зубов
The method of eliminating hyperesthesia in pathological abrasion of teeth
Authors: Попович, Іван Юрійович
Ніколішин, Ігор Анатолійович
Литовченко, Ірина Юріївна
Іленко, Наталія Миколаївна
Дев'яткіна, Тетяна Олексіївна
Чечотіна, Світлана Юріївна
Попович, Иван Юрьевич
Николишин, Игорь Анатолиевич
Литовченко, Ирина Юрьевна
Иленко, Наталия Николаевна
Девяткина, Татьяна Алексеевна
Чечотина, Светлана Юрьевна
Popovych, I.
Nikolishyn, І.
Lytovchenko, I.
Ilenko, N.
Devyatkina, T.
Chechotina, S.
Issue Date: 10-Jul-2020
Publisher: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)
Citation: Пат. 143146 UA, МПК А61К 50/00 А61К 33/06 А61N 1/00 А61Р 1/02. Спосіб усунення гіперестезії при патологічному стиранні зубів / Попович І. Ю., Ніколішин І. А., Литовченко І. Ю., Іленко Н. М., Девʼяткіна Т. О., Чечотіна С. Ю. ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2020 01134 ; заявл. 21.02.2020 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. 13.
Abstract: Спосіб усунення гіперестезії при патологічному стиранні зубів включає застосування бішофіту. Для загальної терапії пацієнтам призначають «Бішофіт Полтавський», перорально, 2-5 мл якого розводять в 200 мл води, приймають 3 рази на день по 200 мл за 30 хв. до їжі. Як засіб для місцевого впливу на тверді тканини зубів застосовують «Бішофіт Полтавський», 10 % розчин, у вигляді електрофорезу або аплікацій, щоденно, курсом 10-15 процедур. Алгоритм індивідуальної гігієни включає в себе використання органічної лікувальної зубної пасти BishEffekt, органічного лікувального ополіскувача BishEffekt.
Способ устранения гиперестезии при патологическом стирании зубов включает применение бишофита. Для общей терапии пациентам назначают «Бишофит Полтавский», перорально, 2-5 мл которого разводят в 200 мл воды, принимают 3 раза в день по 200 мл за 30 мин. до еды. Как средство для местного воздействия на твердые ткани зубов применяют «Бишофит Полтавский», 10% раствор в виде электрофореза или аппликаций, ежедневно, курсом 10-15 процедур. Алгоритм индивидуальной гигиены включает в себя использование органического лечебной зубной пасты BishEffekt, органического лечебного ополаскивателя BishEffekt.
A method of eliminating hyperesthesia in pathological abrasion of teeth includes the use of bischofite. For general therapy, patients are prescribed "Bischofite Poltava", orally, 2-5 ml of which is diluted in 200 ml of water, taken 3 times a day for 200 ml for 30 minutes. before meals. As a means of local effect on the hard tissues of the teeth used "Bischofite Poltava", 10% solution, in the form of electrophoresis or applications, daily, a course of 10-15 procedures. The algorithm of individual hygiene includes the use of organic medical toothpaste BishEffekt, organic medical rinse BishEffekt.
Keywords: гіперестезія
патологічне стирання зубів
загальна та місцева терапія
«Бішофіт Полтавський»
ополіскувач BishEffekt
гиперестезия
патологическое стирание зубов
общая и местная терапия
«Бишофит Полтавский»
ополаскиватель BishEffekt
hyperesthesia
pathological abrasion of teeth
general and local therapy
"Bischofite Poltava"
BishEffekt rinse aid
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15055
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_PopovychI_143146.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.