Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1508
Title: Основні засади державної освітньої політики в контексті інноваційних змін сучасного суспільства
Authors: Гладка, Таміла Іванівна
Gladka, T.
Гладкая, Тамила Ивановна
Issue Date: Mar-2010
Publisher: Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України
Citation: Гладка Т. І. Основні засади державної освітньої політики в контексті інноваційних змін сучасного суспільства / Т. І. Гладка // Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х міжнар. наук. конгресу, 26 березня 2010 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С. 343–344.
Abstract: У статті зазначається, що освіта в добу високих інноваційних технологій ідентифікує себе уже не як стійка, консервативна, а як відкрита, динамічна система. Об’єктом державного управління має стати не система освіти, а її інноваційний розвиток. Державне управління інноваційним розвитком повинно фокусуватися на прогнозуванні, координуванні й моніторингу інноваційних процесів. Також автор виділяє головні завдання державної освітньої політики в Україні.
Keywords: державна політика
освіта
інновації
нанотехнології
інноваційний розвиток освіти
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1508
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gladka_osnovni_zasady_der_osv_polityky.pdf228,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.