Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15094
Title: Спосіб лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту
Other Titles: Способ лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита
A method of treating chronic recurrent aphthous stomatitis
Authors: Дев'яткіна, Тетяна Олексіївна
Литовченко, Ірина Юріївна
Чечотіна, Світлана Юріївна
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Ніколішина, Елла Вячеславівна
Іленко, Наталія Миколаївна
Девяткина, Татьяна Алексеевна
Литовченко, Ирина Юрьевна
Чечотина, Светлана Юрьевна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Николишина, Элла Вячеславовна
Иленко, Наталия Николаевна
Devyatkina, T. А.
Lytovchenko, I. Yu.
Chechotina, S. Yu.
Petrushanko, T. А.
Nikolishyna, E. V.
Ilenko, N. N.
Issue Date: 2020
Publisher: Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ)
Citation: Спосіб лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту : інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 151-2020 / Т. О. Девʼяткіна, І. Ю. Литовченко, С. Ю. Чечотіна, Т. О. Петрушанко, Е. В. Ніколішина, Н. М. Іленко. – Київ, 2020. – 3 с.
Abstract: Для місцевого застосування рекомендовано мазь альтанову 2% - вітчизняний препарат, діючими компонентами якого є рослинний поліфенольний комплекс альтан і димексид, він має антиоксидантну, протизапальну, антибактеріальну, мембраностабілізуючу та репаративну дію. Для загальної терапії запропоновано таблетки альтан, еріус і квертин. Альтан ‒ комплексний рослинний препарат, який містить речовини поліфенольної природи ‒ похідні елаготанінів, що чинять антимікробну, протизапальну та репаративну дію, мають мембраностабілізуючі та антиоксидантні властивості. Препарат виявляє гастропротекторну та противиразкову дію, не впливає на секреторну функцію. Еріус ‒ антигістамінний засіб третього покоління, активною речовиною в якому є дезлоратадин, що має потрійний ефект: антигістамінний, протиалергічний та протизапальний. Квертин ‒ антиоксидантний, мембраностабілізуючий препарат, володіє протизапальною, імуномодулюючою дією; застосовується для профілактики ерозивних та виразкових уражень верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, ефективний у комплексному лікуванні запальних захворювань м’яких тканин. Лікування здійснюється наступним чином: після професійної гігієни порожнини рота мазь, що містить 2% альтан, застосовують у вигляді аплікації на уражені ділянки слизової оболонки порожнини рота тривалістю 10-15 хвилин, щоденно, курс лікування 5-8 днів. Для загальної терапії пацієнтам призначають перорально таблетки, що містять альтан, по 1 таблетці 2-3 рази на добу за 15 хвилин до прийому їжі, курсом 30 днів; таблетки, що містять дезлоратадин ‒ по 1 таблетці 1 раз на добу, курсом 10 днів; таблетки, що містять флавоноїд квертин ‒ по 1 таблетці 2 рази на добу за 30 хвилин до прийому їжі (таблетку розжувати), курсом 30 днів.
Для местного применения рекомендуется мазь альтановая 2% - отечественный препарат, действующими компонентами которого являются растительный полифенольный комплекс альтан и димексид, который обладает антиоксидантным, противовоспалительным, антибактериальным, мембраностабилизирующим и репаративным действием. Для общей терапии предложены таблетки альтан, эриус и Квертин. Альтан ‒ комплексный растительный препарат, содержащий вещества полифенольной природы ‒ производные элаготанинов, оказывающих антимикробное, противовоспалительное и репаративное действие, имеют мембраностабилизирующие и антиоксидантные свойства. Препарат оказывает гастропротекторное и противоязвенное действие, не влияет на секреторную функцию. Эриус ‒ антигистаминное средство третьего поколения, активным веществом в котором является дезлоратадин, что имеет тройной эффект: антигистаминный, противоаллергический и противовоспалительный. Квертин ‒ антиоксидантный, мембраностабилизирующий препарат, обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим действием, применяется для профилактики эрозивных и язвенных поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта, эффективен в комплексном лечении воспалительных заболеваний мягких тканей. Лечение осуществляется следующим образом: после профессиональной гигиены полости рта мазь, содержащую 2% альтан, применяют в виде аппликации на пораженные участки слизистой оболочки полости рта продолжительностью 10-15 минут, ежедневно, курс лечения 5-8 дней. Для общей терапии пациентам назначают внутрь таблетки, содержащие альтан, по 1 таблетке 2-3 раза в день за 15 минут до еды, курсом 30 дней, таблетки, содержащие дезлоратадин ‒ по 1 таблетке 1 раз в сутки, курсом 10 дней, таблетки, содержащие флавоноид Квертин ‒ по 1 таблетке 2 раза в день за 30 минут до еды (таблетку разжевать), курсом 30 дней.
For topical use, 2% altan ointment is recommended, a domestic preparation, the active components of which are the plant polyphenolic complex altan and dimexid, it has antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, membrane stabilizing and reparative action. Altan, erius and quertin tablets are offered for general therapy. Altan ‒ a complex herbal preparation that contains substances of polyphenolic nature - derivatives of elagotanins, which have antimicrobial, anti-inflammatory and reparative effects, have membrane stabilizing and antioxidant properties. The drug has gastroprotective and antiulcer effects, does not affect the secretory function. Erius is a third generation antihistamine, the active substance of which is desloratadine, which has a triple effect: antihistamine, anti-allergic and anti-inflammatory. Quertin ‒ antioxidant, membrane-stabilizing drug, has anti-inflammatory, immunomodulatory effect; used to prevent erosive and ulcerative lesions of the upper gastrointestinal tract, is effective in the treatment of inflammatory soft tissue diseases. The method is as follows: after professional oral hygiene, an ointment containing 2% altan is applied as an application to the affected areas of the oral mucosa for 10-15 minutes, daily, a course of treatment of 5-8 days. For general therapy, patients are prescribed oral tablets containing altan, 1 tablet 2-3 times a day for 15 minutes before meals, for 30 days; tablets containing desloratadine ‒ 1 tablet 1 time per day for 10 days; tablets containing the flavonoid quertin ‒ 1 tablet 2 times a day 30 minutes before meals (chew the tablet), a course of 30 days.
Keywords: хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
загальне та місцеве лікування
таблетки «Альтан»
таблетки «Еріус»
таблетки «Квертин»
мазь «Альтанова»
хронический рецидивирующий стоматит
общее и местное лечение
таблетки «Альтан»
таблетки «Эриус»
таблетки «Квертин»
мазь «Альтановая»
chronic recurrent aphthous stomatitis
general and local treatment
Altan tablets
Erius tablets
Quartin tablets
ointment "Altanova"
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15094
Appears in Collections:Інформаційні листи
Інтелектуальна власність. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inform_PetrushankoT_151_2020.pdf326,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.