Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15117
Title: Спосіб визначення протимікробної дії екстракту протефлазиду щодо Staphylococcus warneri у мікрофлорі періімплантатної ділянки при інфекційно-запальних ускладненнях одонтоімплантації
Authors: Лобань, Галина Андріївна
Басараб, Ярослав Олексійович
Ананьєва, Майя Миколаївна
Фаустова, Марія Олексіївна
Issue Date: 2020
Citation: Пат. 144156 UA, МПК G01N 33/15 G01N 1/28 C12Q 1/00. Спосіб визначення протимікробної дії екстракту протефлазиду щодо Staphylococcus warneri у мікрофлорі періімплантатної ділянки при інфекційно-запальних ускладненнях одонтоімплантації / Лобань Г. А., Басараб Я. О., Ананьєва М. М., Фаустова М. О. ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2020 01148 ; заявл. 21.02.2020 ; опубл. 10.09.2020, Бюл. № 17.
Abstract: Спосіб визначення протимікробної дії екстракту протефлазиду щодо Staphylococcus warneri у мікрофлорі періімплантатної ділянки при інфекційно-запальних ускладненнях одонтоімплантації, який відрізняється тим, що для антибактеріальної дії щодо Staphylococcus warneri використовують робочий розчин протефлазиду в кількості 1,0 см3, що містить не менше 0,32 мг флавоноїдів в перерахунку на рутин і не менше 0,3 мг суми карбонових кислот в перерахунку на яблучну кислоту, для інокуляції використовують мікробну суспензію еквівалентну 1,0 за стандартом МакФарланда, розведену в 100 разів у фізіологічному розчині, після чого концентрація мікроорганізмів в ній становить 3´1010 КУО/см3, по 0,1 см3 інокулюма вносять в кожну пробірку, що містить по 1,0 см3 відповідних розведень робочого розчину, і в одну пробірку з 1,0 см3 поживного бульйону без екстракту, як "негативний контроль", далі пробірки закривають стерильними пробками і інкубують в звичайній атмосфері при температурі 37 °C протягом 20-24 год. з подальшим визначенням мінімальної концентрації протефлазиду шляхом посіву мікроорганізмів з поживного бульйону на поживний агар, далі посіви інкубують в звичайній атмосфері при температурі 35 °C протягом 20-24 год.
Keywords: протимікробна дія
Staphylococcus warneri
екстракт протефлазиду
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15117
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stafwarnerii_proteflasid.pdf275,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.