Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15183
Title: Спосіб лікування периімплантного мукозиту
Other Titles: Способ лечения периимплантного мукозита
A method of treating periimplant mucositis
Authors: Фаустова, Марія Олексіївна
Назарчук, Олександр Адамович
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Лобань, Галина Андріївна
Ананьєва, Майя Миколаївна
Басараб, Ярослав Олексійович
Фаустова, Мария Алексеевна
Назарчук, Александр Адамович
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Лобань, Галина Андреевна
Ананьева, Майя Николаевна
Басараб, Ярослав Алексеевич
Faustova, М. О.
Nazarchuk, О. А.
Petrushanko, T. O.
Loban, G. А.
Ananіeva, М. М.
Basarab, Ya. O.
Issue Date: 2020
Publisher: Національна академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Citation: Спосіб лікування периімплантного мукозиту : реєстр № 245/6/19 / М. О. Фаустова, О. О. Назарчук, Т. О. Петрушанко, Г. А. Лобань, М. М. Ананьєва, Я. О. Басараб // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 215‒216.
Abstract: Спосіб лікування периімплантантного мукозиту, що включає обробку ураженої ділянки слизової оболонки порожнини рота антисептиком у вигляді аплікацій, який відрізняється тим, що як антисептик використовують препарат «Декасан» (0,02% розчин) протягом 14 діб. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб лікування периімплантатних мукозитів. Позитивний ефект полягає в тому, що при наявності інфекційно-запальних ускладнень одонтоімплантації у вигляді периімплантатного мукозиту вітчизняний антисептик «Декасан» має позитивну динаміку в лікуванні і швидкому усуненні ускладнень протягом двох тижнів лікування.
Способ лечения периимплантантного мукозита, включающий обработку пораженного участка слизистой оболочки полости рта антисептиком в виде аппликаций, который отличается тем, что в качестве антисептика используют препарат «Декасан» (0,02% раствор) в течение 14 суток. В основу изобретения поставлена задача усовершенствовать способ лечения периимплантатных мукозитов. Положительный эффект заключается в том, что при наличии инфекционно-воспалительных осложнений одонтоимплантации в виде периимплантатного мукозита отечественный антисептик «Декасан» имеет положительную динамику в лечении и быстром устранении осложнений в течение двух недель лечения.
A method of treating peri-implant mucositis, comprising treating the affected area of the oral mucosa with an antiseptic in the form of applications, characterized in that the antiseptic used is the drug "Dekasan" (0.02% solution) for 14 days. The utility model is based on the task of improving the method of treatment of peri-implant mucositis. The positive effect is that in the presence of infectious and inflammatory complications of odontoimplantation in the form of periimplant mucositis domestic antiseptic "Dekasan" has a positive trend in treatment and rapid elimination of complications within two weeks of treatment.
Keywords: периімплантний мукозит
лікування
препарат «Декасан»
периимплантный мукозит
лечение
препарат «Декасан»
treatment
preparation "Dekasan"
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15183
Appears in Collections:Нововведення, технології (РКТ)
Інтелектуальна власність. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
innovation_PetrushankoT_245_6_19.PDF64,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.