Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15194
Title: Спосіб профілактики пародонтиту у жінок з бактеріальним вагінозом
Other Titles: Способ профилактики пародонтита у женщин с бактериальным вагинозом
Method for the prevention of periodontitis in women with bacterial vaginosis
Authors: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Крутікова, Елла Іванівна
Шульженко, Анна Дмитрівна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Крутикова, Элла Ивановна
Шульженко, Анна Дмитриевна
Petrushanko, T. O.
Krutikova, E. І.
Shulzhenko, A. D.
Issue Date: 2020
Publisher: Національна академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Citation: Спосіб профілактики пародонтиту у жінок з бактеріальним вагінозом : реєстр № 253/6/19 / Т. О. Петрушанко, Е. І. Крутікова, А. Д. Шульженко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 220‒221.
Abstract: Запропонований спосіб профілактики може бути застосований для підтримуючої терапії тканин пародонту у жінок репродуктивного віку з гінекологічним діагнозом «бактеріальний вагіноз». Позитивний ефект даного способу профілактики підтримує стійку ремісію запально-дистрофічних захворювань пародонта у жінок репродуктивного віку з верифікованим діагнозом «бактеріальний вагіноз». Для місцевого і загального лікування застосовують фітоантисептик «Стоматофіт», гель «Метрогіл-дента», таблетки для розсмоктування «Лізак», силіконові капи на верхню та нижню щелепи, пробіотик «Симбітер Омега», Са-D3- Нікомед.
Предложенный способ профилактики может быть применен для поддерживающей терапии тканей пародонта у женщин репродуктивного возраста с гинекологическим диагнозом «бактериальный вагиноз». Положительный эффект данного способа профилактики поддерживает устойчивую ремиссию воспалительно-дистрофических заболеваний пародонта у женщин репродуктивного возраста с верифицированным диагнозом «бактериальный вагиноз». Для местного и общего лечения применяют фитоантисептик «Стоматофит», гель «Метрогил-дента», таблетки для рассасывания «Лизак», силиконовые каппы на верхнюю и нижнюю челюсти, пробиотик «Симбитер Омега», Са-D3- Никомед.
The proposed method of prevention can be used for maintenance therapy of periodontal tissues in women of reproductive age with a gynecological diagnosis of bacterial vaginosis. The positive effect of this method of prevention supports the stable remission of inflammatory-dystrophic periodontal disease in women of reproductive age with a verified diagnosis of bacterial vaginosis. For local and general treatment, phytoantiptic "Stomatophyte", gel "Metrogil-dent", lozenges "Lizak", silicone caps on the upper and lower jaw, probiotic "Symbiter Omega", Ca-D3-Nicomed are used.
Keywords: бактеріальний вагіноз
алгоритм індивідуальної гігієни
професійна гігієна
бактериальный вагиноз
алгоритм индивидуальной гигиены
профессиональная гигиена
bacterial vaginosis
personal hygiene algorithm
professional hygiene
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15194
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра терапевтичної стоматології
Нововведення, технології (РКТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
innovation_PetrushankoT_253_6_19.PDF64,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.