Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15586
Title: Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі надання третинної медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда
Authors: Оксак, Григорій Анатолійович
Supervisor: Голованова, Ірина Анатоліївна
Issue Date: 11-Mar-2021
Citation: Оксак Г. А. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі надання третинної медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда : дис. … доктора філософиї : 14.02.03 «Соціальна медицина», 22 «Охорона здоров’я», 222 «Медицина» / Оксак Г. А. ; Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. – Полтава, 2021. – 281 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене науковому вирішенню проблеми надання третинної медичної допомоги хворим на інфаркт міокарду. Мета роботи полягала в створенні оптимізованої моделі надання медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда, основною метою якої повинна стати мінімізація факторів ризику виникнення ранніх ускладнень гострого інфаркту міокарда (ГІМ) при кардіоінтервенційному втручанні через вчасну оперативну діагностику, територіальну доступність та обізнаність пацієнтів. Для цього були сформовані основні завдання: - розробка функціонально-організаційної структури та власне оптимізованої моделі надання третинної медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда; - визначення основних біологічних, медичних, поведінкових та організаційних факторів ризику виникнення ранніх ускладнень гострого інфаркту міокарда при кардіоінтервенційному втручанні на індивідуальному рівні; - обґрунтування заходів з моніторингу індикаторів якості своєчасного надання третинної медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда. Інформаційною базою дослідження були: карти аналізу медичних карт стаціонарного хворого пацієнтів з інфарктом міокарда (n = 486), дані Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України та статистичні звіти закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) про рівень захворюваності та поширеності інфаркту міокарда, хвороб системи кровообігу та їх основних форм (ішемічної хвороби серця (ІХС), стенокардії, гіпертонічної хвороби) серед населення України за період 2004 – 2018 рр.
Keywords: третинна медична допомога
інфаркт міокарда
ускладнення
карта пацієнта з гострим інфарктом міокарда
госпітальні округи
UDC: 616.127-005.8-085
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15586
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oksak_dys.pdf5,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.