Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15763
Title: Актуальність використання дистанційних технологій учасниками освітнього процесу в сучасних умовах
Authors: Бобирьова, Людмила Єгорівна
Муравльова, Оксана Василівна
Дворник, Ірина Леонідівна
Ільченко, Валентина Іванівна
Пікуль, Катерина Вікторівна
Дуднікова, Антоніна Миколаївна
Issue Date: 2021
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Актуальність використання дистанційних технологій учасниками освітнього процесу в сучасних умовах / Л. Є. Бобирьова, О. В. Муравльова, І. Л. Дворник [та ін.] // Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 25 березня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 34–36.
Abstract: В умовах пандемії освітній процес вимагає застосування дистанційних технологій. Розглянуто особливості підготовки здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання в УМСА й необхідність підвищення професійного рівня викладачів задля забезпечення якості освітніх послуг.
In a pandemic, the educational process requires using different distance technologies. The peculiarities of training applicants for higher education in the conditions of distance learning in UMSA and the need to improve the professional level of teachers to ensure the quality of educational services are considered.
Keywords: дистанційні технології
підвищення кваліфікації
дистанційна освіта
індивідуальний підхід
інформаційні технології
distance technologies
advanced training
distance education
individual approach
information technologies
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15763
Appears in Collections:Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobireva_Aktualnist_vikoristannya_distanciynih_tehnologiy.pdf82,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.