Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15842
Title: Впровадження європейських стратегій навчання сімейних лікарів на кафедрі сімейної медицини і терапії
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бабаніна, Марина Юріївна
Кітура, Євдокія Михайлівна
Ткаченко, Максим Васильович
Issue Date: Apr-2021
Publisher: ФОП Осадца Ю.В, 2021 м.Тернопіль
Citation: Ждан В. М. Впровадження європейських стратегій навчання сімейних лікарів на кафедрі сімейної медицини і терапії (матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання вищої медичної освіти з формування практичних навичок і компетенцій лікаря загальної практики - сімейного лікаря», м. Тернопіль 25–26 лютого 2021р.) / В. М.Ждан, М. Ю. Бабаніна, Є. М. Кітура, М. В. Ткаченко // Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» : навч.-наук. посіб. / за ред. проф. Л. С. Бабінець. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – С. 472–477.
Abstract: Навчально-науковий посібник містить наукові і клінічні напрацювання, актуальні для впровадження у педагогічний процес при вивченні дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина», які було подано фахівцями галузі у рамках проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти з формування практичних навичок і компетенцій лікаря загальної практики - сімейного лікаря». Матеріал навчально-наукового посібника буде цікавим для викладачів, клініцистів, студентів, інтернів, а також науковців у галузі загальної практики-сімейної медицини та інших фахів, які об’єднані спільною метою – надання високопрофесійної, доступної та якісної медичної допомоги громадянам України.
UDC: 614.253.1.:377.4
ISBN: 978-617-7793-53-2
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15842
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vprovadzhennia_yevropeiskykh_stratehii_navchannia_simeinykh_likariv.pdf6,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.