Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16067
Title: Формування й розвиток «Soft skills» у студентів медичних закладів вищої освіти як важлива складова їх успішної самореалізації
Authors: Ряднова, Вікторія Вікторівна
Безега, Ніна Михайлівна
Безкоровайна, Ірина Миколаївна
Пера-Васильченко, Анна Володимирівна
Стебловська, Ірина Сергіївна
Воскресенська, Людмила Костянтинівна
Issue Date: 2021
Citation: Формування й розвиток «Soft skills» у студентів медичних закладів вищої освіти як важлива складова їх успішної самореалізації / В. В. Ряднова, Н. М. Безега, І. М. Безкоровайна [та ін.] // Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 25 березня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 223–224.
Abstract: Розглянуто важливість формування й розвитку «soft skills» у студентів медичних закладів вищої освіти. Проаналізовано індивідуальні, комунікативні й управлінські якості, виділено шість найзатребуваніших із них. Запропоновано включення в навчальний процес різноманітних тренінгів і семінарів із розвитку «soft skills».
The article considers the importance of formation and development of "soft skills" in students of higher medical educational institutions. Individual, communicative and managerial qualities are analyzed, six of the most popular ones are selected. The inclusion of various trainings and seminars on the development of "soft skills" in the educational process is proposed.
Keywords: навички
якості
компетенції
«hard skills»
«soft skills»
індивідуальні якості
комунікативні якості
управлінські якості
гнучкість
уміння працювати в команді
навички міжособистісних стосунків
здібність адаптуватись
навички спілкування
креативність
уміння розв’язувати проблемні ситуації
skills
qualities
competencies
"hard skills"
"soft skills"
individual qualities
ability to work in a team
communicative qualities
interpersonal skills
managerial qualities
creativity
flexibility
ability to solve problem situations
ability to adapt
communication skills
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16067
Appears in Collections:Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryadnova_Formuvannya.pdf63,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.