Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16369
Title: Формування та розвиток міжкультурної комунікативної компетентності як важливого фактора якості професійної підготовки студентів в процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова»
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Трофименко А. О. Формування та розвиток міжкультурної комунікативної компетентності як важливого фактора якості професійної підготовки студентів в процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова» / А. О. Трофименко // Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya, 2021 – P. 229–231.
Abstract: Вивчення іноземної мови є невід'ємною складовою змісту вищої професійної освіти і одним із значущих умов входження особистості в сферу культури. У зв'язку з цим традиційне сприйняття сукупності «знань», «умінь», «навичок» в якості очікуваного освітнього результату не є основним. Рівень сформованості іншомовної професійної комунікативної компетентності, що виражає результат вищої професійної освіти, на відміну від «знаннєвого» підходу забезпечує готовність випускників вузу різних спеціальностей застосувати отримані знання на практиці і бути конкурентоспроможними на ринку праці відповідно до зростаючих вимог суспільства і професійного середовища. Тому розвиток рівня сформованості іншомовної професійної комунікативної компетентності передбачає не тільки засвоєння знань, а й розвиток способів іншомовної: діяльності, що мають ціннісно-орієнтований характер, формування таких особистісних якостей, необхідних для здійснення успішного професійно- орієнтованого спілкування, як емпатія, толерантність, трансперсональної.
Keywords: мобільність студентів
іншомовна професійна комунікативна компетентність
міжнародна мобільність студентів
професійно-орієнтоване спілкування
професійна освіта
UDC: 378.147:[37.011.3-051:811
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/16369
Appears in Collections:Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trofimenko_Formuvannya.pdf232,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.