Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16417
Title: Вплив комплексу вітамінів -антиоксидантів на тромбоцитоактивні та прокоагулянтні властивості тканин головного мозку щурів за умови його гострої неповної ішемії
Authors: Гришко, Ю. М.
Міщенко, Віталій Петрович
Supervisor: Міщенко, Віталій Петрович
Issue Date: 2001
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Гришко Ю. М. Вплив комплексу вітамінів -антиоксидантів на тромбоцитоактивні та прокоагулянтні властивості тканин головного мозку щурів за умови його гострої неповної ішемії / Ю. М. Гришко ; наук. керівник : В. П. Міщенко // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. ювілейної студ. наук. конф. присвяч. 80-річчю УМСА, м. Полтава, 25 квітня 2001 р. – Полтава, 2001. – С. 56.
Abstract: Метою даного дослідження стало вивчення впливу комплексу вітамінів - антиоксидантів (А, Е, С, Р), а також їх комбінації з інгібітором агрегації тромбоцитів тиклідом на фоні гострої неповної ішемії головного мозку. Дослідження були проведені на 28 щурах лінії “Wistar", яких розділили на 4 рівні групи, з них 1- контроль, 2 - протягом 14 днів отримувала з кормом комплекс вітамінів - антиоксидантів (А, Е, С, Р), 3 - тиклід і 4 - вітаміни з тиклідом. На 15-й день під гексеналовим наркозом у тварин викликали неповну ішемію головного мозку шляхом перев'язування загальної сонної артерії з правого боку (на 15 хвилин). Після чого в у тварин забирали кров та тканини головного мозку. Як похазали наші результати, у тканинах мозку неповна його ішемія супроводжувалась посиленням антиагрегаційних властивостей у правій (ішемізованій) півкулі при застосуванні вітамінів. У .контрольних (з ішемією) тварин немає суттєвої різниці між правою та лівою півкулями у лрокезгулянтній активності.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16417
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_ kompleksu_ vitaminiv.pdf883,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.