Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16642
Title: Визначення кількісних показників мікробного заселення у стоматологічній практиці
Other Titles: Определение количественных показателей микробного заселения в стоматологической практике
Authors: Федорченко, Віра Іванівна
Котелевська, Наталія Василівна
Стегній, Станіслав А.
Федорченко, Вера Ивановна
Котелевская, Наталия Васильевна
Стегний, Станислав А.
Issue Date: 2004
Publisher: Національна академія наук України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Citation: Федорченко В. І. Визначення кількісних показників мікробного заселення у стоматологічній практиці / В. І. Федорченко, Н. В. Котелевська, С. А. Стегній // Зб. матеріалів X з'їзду Товариства мікробіологів України, м. Одеса, 15‒17 вересня 2004 р. ‒ Одеса : Изд. : Астропринт, 2004. ‒ С. 176.
Abstract: Запропонована модифікація способу забору патматеріалу зручна для використання в стоматології. Для забору вмісту пародонтальних кишень, ротової рідини, гнійного ексудату при гнійно-запальних процесах щелепно-лицевої ділянки та вмісту кореневих каналів за умов апікального періодонтиту застосовують паперові шштифти. Контроль кількості мікроорганізмів у цих біологічних рідинах може сприяти встановленню обʼєктивного діагнозу, а також контролю ефективності лікування.
Предложенная модификация способа забора патматериалу удобная для использования в стоматологи. Для забора содержимого пародонтальных карманов, ротовой жидкости, гнойного экссудата при гнойно-воспалительных процессах челюстно-лицевой области и содержимого корневых каналов в условиях апикального периодонтита применяют бумажные штифты. Контроль количества микроорганизмов в биологических жидкостях может способствовать установлению объективного диагноза, а также контроля эффективности лечения.
Keywords: мікробіологія
стоматологія
забір матеріалу
микробиология
стоматология
забор материала
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16642
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Determination_of_quantitative_indicators_of_microbial_colonization.pdf205,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.