Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16779
Title: Сучасні погляди щодо корекції дезадаптивних стресових реакцій призначенням флавонових глікозидів
Authors: Коптев, Михайло Миколайович
Білаш, Сергій Михайлович
Проніна, Олена Миколаївна
Сидоренко, Антоніна Григорівна
Коковська, Оксана Валеріївна
Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна
Олійніченко, Ярина Олександрівна
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Білаш С. М. Сучасні погляди щодо корекції дезадаптивних стресових реакцій призначенням флавонових глікозидів / М. М. Коптев, С. М. Білаш, О. М. Проніна // Вістник проблем біології і медицини. – 2021. – Вип. 3 (161). – С. 57–61.
Abstract: На сьогодні питання пошуку і вибору нових ефективних, а головне, безпечних методів профілактики та лікування стресових розладів продовжує залишатися одним із пріоритетних завдань для сучасної медичної науки. Серед стреспротекторних препаратів останнім часом дослідники почали відзначати кверцетин – препарат на рослинній основі, який володіє потужною антиоксидантною дією. Кверцетин є флавонолом, який міститься у багатьох продуктах харчування (броколі, цибуля, чай, ягоди та цитрусові). У вищих рослинах кверцетин найчастіше зустрічається у вигляді глікозиду в формі ізокверцетину, рутину і гиперину, які захищають рослину від окисного ушкодження. Поліфенольна природа кверцетину дозволяє йому відловлювати вільні радикали; він широко відомий як фітохімічна сполука, наділена лікувальними властивостями. Позитивні ефекти від призначення кверцетину спостерігають при лікуванні нейродегенративних розладів, таких як хвороби Альцгеймера, Хантінгтона, Паркінсона. Флавоноїд кверцетин може бути запропонований як засіб, що захищає печінкові клітини HepG2 від окисного стресу, пов’язаного з гіперглікемією. При лікуванні ревматоїдного артриту метотрексат є препаратом першого ряду, але його вживання супроводжується численними побічними ефектами. Паралельне призначення кверцетину достовірно підсилює протизапальний ефект терапії, а також зменшує гепатотоксичний вплив метотрексату (p <0,05). Кверцетин поряд із такими речовинами рослинного походження, як перілліловий спирт та берберин, покращує правошлуночкові розлади, що виникають у щурів на тлі експериментальної легеневої гіпертензії, за рахунок зменшення запалення, апоптозу та фіброзу; відношення антиоксидант-оксидант при цьому збільшується. Настій Sedum dendroidum, що містить кверцетин та інші поліфеноли (флавонолові глікозиди, мірицетин, кемпферол) сприяє гастропротекції у моделях гострої виразки шлунка. Також встановлено протизапальний вплив кверцетину, який здійснюється унаслідок інгібування секреції інтерлейкіну-6 фібробластами легенів людини. В умовах гіпоксії ефективність від призначення кверцетину для профілактики окиснення легеневого сурфактанту навіть вища ніж у сальбутамолу. Завдяки антиоксидантним властивостям, стало доцільним призначення кверцетину у комплексному лікуванні раку легень. Крім цього, кверцетин має протипухлинну дію, оскільки здатен до регулювання експресії PPAR-γ у клітинах раку легенів людини A549. Для посилення терапевтичного ефекту пропонується комбінована стратегія, коли поєднуються кверцетин і куркумін. Проведений аналіз наукової літератури свідчить, що сучасними дослідженнями доведено високу антиоксидантну властивість кверцетину, яка робить його перспективним агентом для профілактики, корекції та лікування морфофункціональних змін, котрі виникають у організмі на тлі впливу стресової реакції.
Keywords: стрес
кверцетин
корекція
UDC: [613.86+612.8]:161-08
ISSN: 2523-4110
DOI: 10.29254/2077-4214-2021-3-161-57-61
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16779
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3 (161)
Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-min.pdf205,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.