Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16840
Title: Соціокультурний підхід до вивчення української мови як іноземної у медичному виші
Authors: Шевченко, Олена Миколаївна
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Шевченко О. М. Соціокультурний підхід до вивчення української мови як іноземної у медичному виші / О. М. Шевченко // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти : зб. наук. статей за матеріалами ХVI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 жовтня 2021 р. – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 314–316.
Abstract: Автор звертає увагу на необхідності заохочення іноземних студентів на початковому етапі вивчення української мови до читання текстів соціокультурного спрямування, що сприятиме посиленню їхньої активності у вивченні навчального матеріалу дисципліни «Українська мова як іноземна», підвищенню ефективності засвоєння матеріалу, формуванню вміння самостійно і систематично розширювати отримані знання, а також формуванню потреби в читанні українською мовою літератури за фахом.
Keywords: соціокультурний підхід
іноземні здобувачі вищої освіти
навчальний посідник
Українська мова як іноземна
UDC: 378.1:316.77
ISBN: 978-617-8059-16-3.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/16840
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
socio_cultural_approach.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.