Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16863
Title: Вплив стилю батьківського виховання на поведінку дитини й управління дитиною під час стоматологічного лікування
Other Titles: Влияние стиля родительского воспитания на поведение и управление ребенком во время стоматологического лечения
Impact of parenting style on child behavior and guidance strategies during the dental treatment
Authors: Янко, Наталія Валентинівна
Каськова, Людмила Федорівна
Кулай, Ольга Олександрівна
Андріянова, Ольга Юріївна
Янко, Наталия Валентиновна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Кулай, Ольга Александровна
Андриянова, Ольга Юрьевна
Yanko, N. V.
Kaskova, L. F.
Kulai, O. O.
Andriyanova, O. Yu.
Issue Date: 2021
Publisher: Український стоматологічний альманах
Citation: Вплив стилю батьківського виховання на поведінку дитини й управління дитиною під час стоматологічного лікування / Н. В. Янко, Л. Ф. Каськова, О. О. Кулай, О. Ю. Андріянова // Український стоматологічний альманах. – 2021. – № 3. – С. 78–82.
Abstract: Мета роботи – вивчити вплив стилю батьківського виховання на поведінку дитини й деякі фактори, які впливають на стратегію управління дитиною під час стоматологічного лікування. Було обстежено 49 дітей 3-6 років, які лікувалися з приводу карієсу і його ускладнень. Для оцінки стилю батьківського виховання використовували опитування, яке оцінює стилі батьківського виховання. Поведінку дитини під час лікування оцінювали за шкалою Франкла. Діти батьків з авторитетним стилем виховання частіше демонстрували позитивну поведінку, ніж негативну, натомість дозвільний стиль виховання не впливав на поведінку дитини. Надаючи планову допомогу дітям із негативною поведінкою, при дозвільному типі виховання можна спробувати відокремлення дитини від батьків, а за його неефективності – психологічну десенситизацію дитини. При авторитетному стилі виховання потрібно починати з використання стратегії десенситизації. Якщо десенситизація неефективна чи пацієнт потребує невідкладної стоматологічної допомоги, лікування проводимо під седацією. Якщо седація протипоказана, а інші стратегії управління поведінкою дитини не працюють, можна проводити її лікування з утриманням.
Keywords: діти
стиль батьківського виховання
управління поведінкою
стоматологічне лікування
children
parenting style
guidance strategy
dental treatment
UDC: 616.314-085-053.2
ISSN: 2409-0255
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16863
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.