Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1687
Title: Українська мова за професійним спрямуванням
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Шарбенко, Тетяна В'ячеславівна
Issue Date: 2010
Publisher: Полтава ТОВ "АСМІ"
Citation: Лещенко Т. О. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студентів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2010. – 234 с.
Abstract: Посібник містить теоретичний матеріал та апробовані профілізовані індивідуальні завдання для вивчення студентами медичного і стоматологічного факультетів навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”. Висвітлені складні випадки вживання і перекладу професійної лексики з російської мови, правописний, морфологічний і стилістичний аспекти, особливості культури мови медика, основи офіційно-ділового стилю в мові медицини. Зміст основних документів адаптований до потреб вищої медичної школи і практичної медицини. Тестові та текстові індивідуальні профілізовані завдання для поточного контролю підлягали багаторічному апробуванню на практичних заняттях і зарекомендували себе як повноцінний інструментарій для адекватного оцінювання рівня знань студентів та опанування практичними навичками користування професійною медичною лексикою.
Keywords: мова медицини
медичні терміни
українська мова за професійним спрямуванням
культура мови медика
росіянізми та мовні помилки в медичній лексиці
труднощі перекладу медичних термінів
мовлення лікаря
унормованість медичних термінів
ISBN: 978-966-182-077-6
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1687
Appears in Collections:Навчально-методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ukrprof.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.