Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16894
Title: Філософія освіти і науки
Authors: Алексейчук, І. С.
Загороднюк, В. П.
Мозговий, Л. І.
Абизова, Лариса Віталіївна
Ємельяненко, Г. Д.
Дубініна, Віра Олександрівна
Dubinina, V. O.
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво Б. І. Маторіна
Citation: Філософія освіти і науки : навч. посіб. / І. С. Алексейчук, В. П. Загороднюк, Л. І. Мозговий [та ін.]. – 2- ге вид. переробл. та доповн. – Слов’янск, 2019. – 365 с.
Abstract: Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання дисципліни «Філософія освіти і науки» у ДВНЗ«Донбаський державний педагогічний університет». Матеріал репрезентовано згідно з кредитнотрансферною системою оцінювання знань магістрів: І розділ «Філософія освіти» (6 тем) та ІІ розділ «Філософія науки» (6 тем). Висвітлюються вихідні поняття і проблеми філософії освіти, філософії науки, методології наукового пізнання. Посібник адресовано магістрантам, аспірантам, викладачам філософських дисциплін, всіх, хто цікавиться вивченням філософії освіти і науки.
UDC: 1:[37+001](075.8)
ISBN: 978-966-2762-92-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16894
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра філософії і суспільних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubinina_Filosofiia_osvity_i_nauky.pdf6,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.