Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17548
Title: Спосіб абдомінопластики у хворих з післяопераційними грижами передньої черевної стінки із мезо- та гіпогастральною локалізацією грижових воріт та наявністю відвислого живота
Other Titles: Method for abdominoplasty in surgical treatment of postoperative hernias of the anterior abdominal wall in patients with obesity
Authors: Стороженко, Олексій Володимирович
Зубаха, Анатолій Борисович
Лігоненко, Олексій Вікторович
Чорна, Ірина Олексіївна
Шумейко, Ігор Анатолійович
Storozhenko, O. V.
Zubakha, A. B.
Lihonenko, O. V.
Chorna, I. O.
Shumejko, I. A.
Issue Date: 21-Dec-2021
Publisher: Національна академія медичних наук України. Український центр науковї медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Citation: Спосіб абдомінопластики у хворих з післяопераційними грижами передньої черевної стінки із мезо- та гіпогастральною локалізацією грижових воріт та наявністю відвислого живота: реєстр № 380/7/20 / О. В. Стороженко, О. В. Лігоненко, А. Б. Зубаха, І. О. Чорна, І. А. Шумейко // Перелік наукової (наукво-технічної) продукці, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров`я. – 2021. – Вип. 7. – С. 337.
Abstract: Нововведення відноситься до медицини, а саме до хірургії і може бути використано для хірургічного лікування післяопераційних гриж передньої черевної стінки у хворих із мезо- та гіпогастральною локалізацією грижових воріт та наявністю відвислого живота.
The innovation relates to medicine, namely to surgery and can be used for surgical treatment of postoperative hernias of the anterior abdominal wall in patients with obesity.
Keywords: грижа
абдомінопластика
ожиріння
hernia
abdominoplasty
obesity
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17548
Appears in Collections:Нововведення, технології (РКТ)
Інтелектуальна власність. Кафедра загальної хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perelik_2020_1.pdf25,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.