Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1758
Title: Дослідження генетичної схильності до поширених урогенітальних інфекцій
Authors: Ізмайлова, Ольга Віталіївна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Боброва, Нелля Олександрівна
Issue Date: Dec-2010
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Ізмайлова О. В. Дослідження генетичної схильності до поширених урогенітальних інфекцій / О. В. Ізмайлова, О. А. Шликова, Н. О. Боброва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медична наука – 2010». – Полтава, 2010. – С. 105.
Abstract: Toll-подібні рецептори – група клітинних рецепторів вродженого імунітету, які специфічно розпізнають різні мікроорганізми шляхом взаємодії з патогенасоційованими молекулярними паттернами. Метою дослідження було вивчення ролі поліморфізму Toll-подібних рецепторів 2 (Arg753Gln) і 4 (Asp299Gly, Thr399Ile) у патогенезі поширених урогенітальних інфекцій (хламідіоз, уреаплазмоз, гарднерелльоз, мікоплазмоз, трихомоніаз). У дослідження було включено 170 практично здорових чоловіків та жінок, жителів Полтавської області, у яких не виявлені збудники поширених урогенітальних інфекцій методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та 156 хворих із діагностованою методом ПЛР урогенітальною інфекцією (хламідіоз, уреаплазмоз, мікоплазмоз, гарднерельоз, трихомоніаз, наявність декількох інфекцій). Матеріалом для дослідження був зішкріб епітеліальних клітин із уретри і цервікального каналу, який отримували за допомогою спеціальних одноразових стерильних урогенітальних зондів, а також периферична кров. Поліморфізм досліджуваних генів рецепторів визначали за допомогою ПЛР із використанням специфічних олігонуклеотидних праймерів. Продукти ампліфікації інкубували із відповідною ендонуклеазою рестрикції. Продукти розщеплення поліморфних ділянок генів методом електрофорезу в 3% агарозному гелі. Гель забарвлювали етидіумом бромідом із подальшою візуалізацією результатів в УФ-світлі. Отже, аналіз отриманих даних дозволяє висунути припущення про достовірну асоціацію між наявністю мутантних алелей генів TLR2 Arg753Gln та TLR4 Thr399Ile і підвищеним ризиком інфікування поширеними урогенітальними інфекціями.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1758
Appears in Collections:Наукові праці. НДІ ГІОРПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дослідження_генетичної_схильності.pdf150,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.