Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17580
Title: Спосіб дослідження мікроструктури поверхні імплантатів
Authors: Єфименко, Артем Сергійович
Король, Дмитро Михайлович
Бялік, Гаррі Абрамович
Король, Михайло Дмитрович
Issue Date: Jun-2018
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності”
Citation: Пат. 126576 Україна, МПК A 61 C 19/00, A 61C 8/00 (2018.01). Спосіб дослідження мікроструктури поверхні імплантатів / А. С. Єфименко, Д. М. Король, Г. А. Бялік, М. Д. Король ; заявники та патентовласники : А. С. Єфименко, Д. М. Король, Г. А. Бялік, М. Д. Король. – № u201800788 ; заявл. 29.01.2018 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12.
Abstract: Спосіб дослідження мікроструктури поверхні імплантатів за допомогою мікроскопу ПМТ-3, який забеспечує вивчення ступеня розвиненості рельєфу поверхні імплантату. Даний пристрій має первинне значення і пов'язане з дослідженням визначення оптимальних параметрів мікроструктури імплантату, що має велике значення для остеоінтеграції. Мікроскоп ПМТ-3, забеспечує вивчення ступеня розвиненості рельєфу поверхні імплантату.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17580
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent.pdf393,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.