Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17588
Title: Організація самостійної роботи: проблеми та пропозиції
Authors: Соколенко, Валентина Миколаївна
Міщенко, Ігор Віталійович
Весніна, Людмила Едуардівна
Жукова, Марина Юріївна
Запорожець, Тетяна Миколаївна
Міщенко, Віталій Петрович
Моргун, Зайтуна Камілівна
Павленко, Ганна Петрівна
Ткаченко, Олена Вікторівна
Коковська, Оксана Валеріївна
Федотенкова, Наталія Миколаївна
Issue Date: 2007
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Організація самостійної роботи: проблеми та пропозиції / В. М Соколенко, І. В. Міщенко, Л. Е. Весніна [та ін. ] // Самостійна робота студентів і кредитно-модульна система організації навчального процесу : матеріали навч.-метод. конф. – Полтава, 2007. – С. 144–147.
Abstract: У сучасних умовах реформи вищої освіти та втілення ідей Болонської системи в навчальний процес відбуваються переосмислення цінностей освіти та зміна розподілу акцентів на різних етапах. Не засвоєння знань і навіть не опанування ними стають ціннісним орієнтиром освіти, а формування здатності до самоорганізації з навчальній, професійної діяльно­сті та саморозвитку. В зв’язку з цим дещо змінюється роль і викладача вищої школи. Викладач у процесі педагогічної діяльності має управляти діяльністю студента, формувати в нього здатність до постійної самоосві­ти. Тому на цьому етапі викладач стає не стільки носієм і передавачем наукової інформації, скільки організатором пізнавальної діяльності студе­нтів, їхньої самостійної роботи. Я. Коменський ще в 17 сторіччі закликав ’’учити дітей мислити’’.
Keywords: вища освіта
Болонська система
саморозвиток
самостійна робота
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17588
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiya_ samostiynoyi_ roboty.pdf288,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.