Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17631
Title: Медикаментозно – індуковані гепатотоксичні реакції при проведенні хіміопроменевої терапії у хворих на рак гортані
Authors: Почерняєва, Вікторія Федорівна
Чорнобай, Анатолій Валентинович
Жукова, Тетяна Олександрівна
Васько, Лариса Миколаївна
Pochernyayeva, V. F.
Chornobay, A. V.
Zhukova, T. O.
Vasko, L. M.
Issue Date: May-2016
Publisher: ДУ Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва
Citation: Почерняєва В. Ф. Медикаментозно – індуковані гепатотоксичні реакції при проведенні хіміопроменевої терапії у хворих на рак гортані XIII зїзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду), 26–28 травня 2016 р., м. Київ / В. Ф. Почерняєва, А. В. Чорнобай, Т. О. Жукова, Л. М. Васько // Український радіологічний журнал. – 2016. – Дод. 1. – С. 159.
Abstract: Підвищення ефективності хіміопроменевої терапії обмежене токсичністю її дії, провідним механізмом якої є посилення процесів вільно радикального окислення ліпідів і біополімерів. Основне навантаження по метаболізму радіотоксинів і біотрансформації ксенобіотиків приймає на себе печінка. Головна мішень гепетотоксичності на клітинному рівні – це мітохондріальний апарат, дисфункцію якого визнано вирішальною в реалізації ушкодження гепатоцитів, що призводить до порушення енергоутворення, руйнування цитоскелета і виведення кальцію. У результаті виникають фіброз, дистрофія, запальні процеси у вигляді різних гепатотоксичних синдромів. Мета дослідження – проведення аналізу випадків очікуваних гепатотоксичних реакцій у хворих на рак гортані, які отримували комбіновану хіміопроменеву терапію та розробка заходів їх лікування і профілактики. Оцінку гепатотоксичності проводили за рівнем печінкових трансаміназ, лужної фосфатази і білірубіну в крові. Результати дослідження показали, що незалежно від схеми проведення хіміопроменевої терапії очікувані гепатотоксичні реакції спостерігалися у 15 % онкологічних хворих. Аналіз частоти їх виникнення свідчить про те, що вони залежать не тільки від потенціалу гепатотоксичності конкретного препарату, але й від факторів ризику, до яких належать вік, стать, доза і тривалість приймання препарату, фонові захворювання печінки, взаємодія лікарських засобів. Розроблені диференційовані схеми профілактики і лікування очікуваних гепатотоксиних реакцій при проведенні хіміопроменевої терапії у хворих на рак гортані з моніторингом функціональних проб печінки. У доповіді обговорюється тактика лікаря по запобіганню, лікуванню та контролю очікуваних гепатотоксичних реакцій.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17631
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
medikamentozno_indutsirovannyye.pdf123,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.