Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17681
Title: Зміни амінокислотного вмісту сироватки крові та печінки за умов розвитку гострого панкреатиту у щурів
Authors: Привроцька, І. Б.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Привроцька І. Б. Зміни амінокислотного вмісту сироватки крові та печінки за умов розвитку гострого панкреатиту у щурів / І. Б. Привроцька // Cучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяченої 90-й річниці з дня заснування кафедри медичної біології в рамках святкування 100-річчя заснування Полтавського державного медичного університету, м. Полтава, 30 вересня – 1 жовтня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 69–70.
Abstract: В останні роки отримані нові дані щодо механізмів розвитку гострого панкреатиту, що свідчать про взаємодію оксиду азоту та супероксидних радикалів. Згідно даних літератури, у дослідженнях, проведених на моделі гострого панкреатиту (ГП) індукованого L-аргініном, було показано значне підвищення pівня маркерів ендогенного NO - нітрат / нітритів та активності іNOS. На основі аналізу даних літератури стає очевидним, що у патогенезі ГП значну роль відіграють не тільки активні форми оксигену, а також нітрогену, що утворюються при активації NOS та ізоформ оксидази NADPH, або є побічними продуктами мітохондріального електронно-транспортного ланцюга.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17681
Appears in Collections:Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pryvrotska _Zminy_aminokyslotnoho_vmistu.pdf273,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.