Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17687
Title: Особливості впливу ембріотоксичності хлориду кадмію при ентеральному введенні впродовж періоду вагітності у щурів
Authors: Руденко, К. М.
Шаторна, В. Ф.
Островська, С. С.
Колосова, І. І.
Абдул-Огли, Л. В.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Особливості впливу ембріотоксичності хлориду кадмію при ентеральному введенні впродовж періоду вагітності у щурів / К. М. Руденко, В. Ф. Шаторна, С. С. Островська [та ін.] // Cучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяченої 90-й річниці з дня заснування кафедри медичної біології в рамках святкування 100-річчя заснування Полтавського державного медичного університету, м. Полтава, 30 вересня – 1 жовтня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 78–80.
Abstract: Останнім часом у всьому світі зріс інтерес до вивчення якості середовища життя на зростання неінфекційної патології. Зі зростанням урбанізації відбуваються ускладнення екологічної ситуації на площах, зайнятих промисловими підприємствами, та на прилеглих до них територіях. Основним джерелом надходження в організм людини хімічного фактору є продукти харчування, атмосферне повітря, питна вода. Токсичність важких металів залежить від тривалості дії, концентрації, насиченості води киснем та інших факторів. Однією з важливих причин цього прийнято вважати надлишковий вміст в організмі мікроелементів, що надають ембріотоксичну дію. До них можна віднести кадмій, що викликає розвиток різних патологій.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17687
Appears in Collections:Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_vplyvu_embriotoksychnosti.pdf334,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.