Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17690
Title: Одноетапний стоматологічний імплантат
Authors: Лейбук, Віктор Петрович
Чертов, Сергій Олександрович
Мосєйко, Олександр Олексійович
Кіщенко, Марина Анатоліївна
Король, Дмитро Михайлович
Issue Date: 25-Jul-2007
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. 25029 Україна, МПК A 61 C 8/00 (2006.). Одноетапний стоматологічний імплантат / Лейбук В. П., Чертов С. О., Мосейко О. О., Ющенко М. А. Король Д. М. ; заявники та патентовласники : Лейбук В. П., Чертов С. О., Мосейко О. О., Ющенко М. А. Король Д. М. – № u 200702385 ; заявл. 05.03.2007 ; опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11.
Abstract: Стоматологічний одностайний імплантат, що містить внутрішньокісткову частину з різзю та внутрішньоясенну частину, який відрізняється тим, що в конструкцію імплантату, додатково, введена над’ясенна частина, внутрішньокісткова частина імплантату має циліндричну будову, яка в апікальній частині переходить у конічну, внутрішній основний контур різі імплантату має конічну форму із змінною висотою витків, у апікальній частині 1мм, і поступовим зменшенням у коронковому напрямку до 0,15 мм, профіль різі внутрішньокісткової частини імплантату трапецієподібно-притискний з кутом нахилу 15 градусів і кроком 1,25 мм, з можливістю потовщення кромки різі в апікально-коронковому напрямі, на витках конічної частини імплантату під кутом 90 градусів відносно осі імплантату виконаний деротаційний елемент у вигляді кутової проточки різальних витків основної різі, у пришийковій частині імплантату виконаний додатковий елемент первинної стабілізації імплантату у вигляді триходової мікрорізі, що має глибину 0,15 мм і крок 1,25 мм, трансгінгівальна частина імплантату виконана у вигляді конуса висотою 5,5 мм з розширенням у напрямку коронкової частини з полірованою поверхнею і основою діаметром 3,5 мм, над’ясенна частина імплантату виконана у вигляді конуса висотою 5,5 мм і основою діаметром 3,5 мм, кут між коронковою і трансгінгіеальною частинами складає 120 градусів, на коронковій частині виконані додаткові ретенційні пункти для фіксації коронки на цемент у вигляді трьох проточок, розташованих впоперек, зверху коронкової частини розташований елемент для введення імплантату у вигляді чотиригранника.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17690
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odnoetapniy_stomat_implant1.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.