Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17691
Title: Стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат
Authors: Лейбук, Віктор Петрович
Чертов, Сергій Олександрович
Білий, Сергій Миколайович
Король, Дмитро Михайлович
Issue Date: 10-Jan-2011
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. 56183 Україна, МПК A61C 8/00 (2011. 01). Стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат / Лейбук В. П., Чертов С. О., Білий С. М., Король Д. М. ; заявники та патентовласники : Лейбук В. П., Чертов С. О., Білий С. М., Король Д. М. – № u 201005726 ; заявл. 12.05.2010 ; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.
Abstract: Стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат, що включає внутрішньокісткову частину, яка у своїй будові поєднує циліндричну форму, у середній частині, і конічну, в апікальній частині, внутрішній основний контур різі імплантата має конічну форму, що у сполученні із зовнішнім комбінованим контуром різьби забезпечує перемінну висоту витків, профіль різі внутрішньокісткової частини імплантата трапецієподібно-притискний з кутом нахилу 15 градусів і кроком 1,25 мм, на витках конічної частини імплантата під кутом 90 градусів відносно осі імплантата виконаний деротаційний елемент у вигляді кутової проточки різальних витків основної різі, який відрізняється тим, що перемінна висота витків внутрішнього основного контуру різьби імплантата у сполученні із зовнішнім комбінованим контуром різьби складає 0,42 мм у апікальній частині з поступовим зменшенням до 0,15 мм у коронковому напрямку, в апікально-коронковому напрямку виконано потовщення кромки різі, апекс виконаний під кутом 160°, цервікальна частина виконана звуженою по відношенню до осі імплантата, на цервікальній частині імплантата виконані кільця у вигляді поглиблень, діаметр трансгінгівальної частини виконаний збільшеним у напрямку від цервікальної частини до ортопедичної платформи, ортопедична платформа виконана діаметром 4,8 мм з уступом 1,2 мм, елементи з'єднання імплантата з абатментом виконані у вигляді восьмигранника та конуса Морзе.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17691
Appears in Collections:Інтелектуальна власність
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_56183.pdf497,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.