Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17698
Title: Розробка та використання авторських ілюстративних матеріалів у викладанні гістології, цитології та ембріології
Authors: Степаненко, О. Ю.
Мар’єнко, Н. І.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Розробка та використання авторських ілюстративних матеріалів у викладанні гістології, цитології та ембріології / О. Ю. Степаненко, Н. І. Мар’єнко // Cучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяченої 90-й річниці з дня заснування кафедри медичної біології в рамках святкування 100-річчя заснування Полтавського державного медичного університету, м. Полтава, 30 вересня – 1 жовтня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 89–91.
Abstract: Викладання морфологічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах базується на використанні різних наочних засобів, що ілюструють будову клітин, тканин та органів на різних рівнях організації. Для викладання гістології, цитології та ембріології використовують різні ілюстративні матеріали, у тому числі мікропрепарати та мікрофотографії (у тому числі електронограми), ілюстрації, що є частково схематизованими репродукціями мікропрепаратів, схематичні ілюстрації із різним ступенем реалістичності, анімації, тривимірні реконструкції, макети, засоби доповненої реальності, інтерактивні ресурси та інші. Але використання ілюстративних матеріалів у навчальному процесі обумовлює такі проблемні питання, як недостатня доступність якісних ілюстрацій, недостатні якість, точність та наочність багатьох ілюстрацій, недостатня систематизованість та невідповідність ілюстрацій навчальній програмі.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17698
Appears in Collections:Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozrobka_vykorystannia.pdf276,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.