Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17699
Title: Анатомія опорно-рухового апарату. Спланхнологія. Ендокринні залози
Authors: Білаш, Валентина Павлівна
Гринь, Володимир Григорович
Свінцицька, Наталія Леонідівна
Сербін, Сергій Ігорович
Каценко, Андрій Любославович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Анатомія опорно-рухового апарату. Спланхнологія. Ендокринні залози : навч. наочний посіб. / В. П. Білаш, В. Г. Гринь, Н. Л. Свінцицька, С. І. Сербін, А. Л. Каценко. – Полтава : ПДМУ, 2022. – 247 с.
Abstract: Навчальний наочний посібник «Анатомія опорно-рухового апарату. Спланхнологія. Ендокринні залози» призначений для поліпшення і більш доступного засвоєння знань студентами закладів вищої медичної освіти України за спеціальністю «Стоматологія». У посібнику міститься латинська анатомічна термінологія, включені питання з остеології, артросиндесмологіі, міології, спланхнології, ендокринної системи в обсязі, передбаченому робочими навчальними планами, робочою навчальною програмою та силабусом з дисципліни «Анатомія людини» (Модуль 1). Представлені ілюстрації для наочного вивчення матеріалу сприяють засвоєнню набутих знань і практичних навичок. У кінці кожного практичного заняття наведені питання для самопідготовки, ситуаційні завдання за темою відповідного заняття з бази даних ліцензійного іспиту "Крок-1. Стоматологія». Навчальний наочний посібник є довідковим матеріалом для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичних занять, підсумкового модульного контролю та іспиту. Призначений для студентів стоматологічного факультету, які навчаються за спеціальністю 221 «Стоматологія», а також може бути використаний викладачами кафедр морфологічного профілю, аспірантами.
Keywords: опорно-руховий апарат
анатомія
остеологія
артросиндесмологія
міологія
ендокринна система
UDC: 611.4 : 611.7
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17699
Appears in Collections:Навчально-методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BHSSK_2022_posibnyk_2.pdf10,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.