Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17705
Title: Method of prevention of radiation reactions in radiotherapy of urinary bladder cancer
Other Titles: Спосіб запобігання променевим реакціям при променевій терапії раку сечового міхура
Authors: Bieliaiev, I. S
Supervisor: Zhukova, T. A.
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Bieliaiev I. S. Method of prevention of radiation reactions in radiotherapy of urinary bladder cancer / I. S. Bieliaiev, T. A. Zhukova // Матеріали 74-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції "Medical students' conference in Poltava" (MEDSCOP 2018), м. Полтава, 29–30 березня 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 24.
Abstract: Досить актуальним питанням в лікуванні раку сечового міхура є променева терапія (ПТ), яка може мати різні цілі - одна з яких радикальне лікування, що проводиться при неможливості хірургічного втручання. Променеві реакції з’являються переважно вже на початок променевого лікування та приносять значні страждання хворим. До теперішнього часу не описано алгоритму застосування препаратів, що активно й ефективно запобігають цьому процесу. Новизною роботи є акцентуація інтересу до прямого синтетичного антиоксиданта «Емоксипін», який прогнозовано призупиняє реакції вільно-радикального перикисного окислення (ВРПО). Мета роботи - дослідити захисну роль препарату «Емоксипін» для хворих на рак сечового міхура, що отримують дистанційну гамма-терапію (ДГТ). Матеріали та методи. У спостереженні взяли участь 27 хворих, які сліпим методом були розділені на дві групи: І група (гр.) (п=13) і II гр. (п=14) залежно від запропонованого препарату. Пацієнти, які брали участь у спостереженні, вірогідно не різнились за віком, клінічними показниками, стадією тощо. В обох групах лікування проводилась за радикальною програмою в режимі класичного фракціюваннн разовою вогнищевою дозою (РВД): 2 Гр 5 разів на тиждень до сумарної вогнищевої дози (СВД) 60-66 Гр без перерви. Хворим І гр. (п=13) для попередження променевих реакцій було запропоновано використання ректальних супозиторіїв з метилурацилом: 1 супп. на ніч in rectum pro cursu опромінення. Препарат має протизапальний і противиразковий ефект. Хворим II гр. (п=14) запропоновано заливки в сечовий міхур розчину емоксипіну 150 мг на 100 мл води для ін’єкцій. Препарат є інгібітором вільнорадикальних процесів, має антигіпоксантну й антиоксидантну дію. Результати досліджень. Ефект оцінювали протягом терміну лікування та безпосередній ефект (через 3 тижні) після закінчення ДГТ. Враховували скарги хворих на болі при сечовипусканні, домішки крові, слиз в сечі, дані загального аналізу сечі: гематурія та лейкоцитоз, домішки білка. Усеперераховане вказує на цистит, у даному випадку - променевий як реакція організму на опромінення. У хворих І гр. (п=13) і II гр. (п=14) реакцій 4 ступеня не відмічено. Реакції 3 ступеня в І групі виявлено у 10 (76,92%) хворих проти 4 (28,57%) II групи. Реакції 2 ступеня відмічено у 1 (7,69%) хворого І гр. проти 9 (64,28%) хворих II гр. Реакції 1 ступеня в групах вірогідно не різнились. Результати свідчать, що реакції 3 ступеня різняться в 2,69 раза на користь препарату «Емоксипін» і реакції 2 ступеня - у 8,35 разів відповідно. Висновки. Отримані результати при використанні розчину емоксипіну порівняно з традиційним лікуванням свідчать про перспективність подальшої розробки запропонованого нами способу, який вірогідно (р=0,05) знижує променеві реакції.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17705
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Method_bladder_cancer.pdf124,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.