Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17712
Title: Практикум з організації та проведення виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
Authors: Громова, Антоніна Макарівна
Талаш, Валентин Васильович
Мітюніна, Ніна Іванівна
Нестеренко, Леонід Анатолійович
Кетова, Олена Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтава: ПП «Астрая»;
Citation: Практикум з організації та проведення виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : навч. посіб. / А. М. Громова, В. В. Талаш, Н. І. Мітюніна [та ін.]. – Полтава : ПП «Астрая», 2022. – 169 с.
Abstract: У практикумі висвітлені основні положення про проходження виробничої практики, представлений опис умінь та навичок, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти під час виробничої практики в лікувальнопрофілактичних закладах акушерсько-гінекологічної допомоги. Наведені положення про жіночу консультацію, принципи організації надання гінекологічної допомоги, методики обстеження вагітних жінок та гінекологічних хворих із використанням сучасних клінічних та лабораторноінструментальних методик, які відповідають наказам МОЗ України. У практикумі відображені методи та методики, які відповідають вимогам клінічних протоколів із урахованням досягнень доказової медицини в гінекології. Практикум призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» з Модулю № 4 «Виробнича лікарська практика з гінекології» 4-й рік навчання здобувачів вищої освіти.
Keywords: практика з гінекології
гінекологічна допомога
методика обстеження вагітних жінок
UDC: 61:378.14.(076.5)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17712
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра акушерства і гінекології № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktykum_Vyrobnycha_praktyka.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.