Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17714
Title: Система для допомоги в подоланні страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами діагностування та лікування урологічних захворювань, за допомогою аудіоконтента
Authors: Філоненко, Анатолій Федорович
Солопов, Дмитро Іванович
Устенко, Роман Леонідович
Митченок, Володимир Миколайович
Потапенко, Олег Анатолійович
Сариєв, Акмурат Довлетгельдиєвич
Панасенко, Сергій Миколайович
Issue Date: 5-Oct-2021
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. на корисну модель 148971, МПК H04M9/00 (2021). Система для допомоги в подоланні страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами діагностування та лікування урологічних захворювань, за допомогою аудіоконтента / Філоненко А. Ф., Солопов Д. І., Митченок В. М., Потапенко О. А., Устенко Р. Л., Сариєв А. Д., Панасенко С. М. ; заявники і патентовласники : Філоненко А. Ф., Солопов Д. І., Митченок В. М., Потапенко О. А., Устенко Р. Л., Сариєв А. Д., Панасенко С. М. – u 202102184 ; заявл. 26.04.2021 ; опубл. 05.10.2021, Бюл. № 40.
Abstract: Заявлена система для допомоги в подоланні страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами діагностування та лікування урологічних захворювань, за допомогою аудіоконтента, яка складається зі смартфона лікаря, який взаємодіє зі смартфоном пацієнта, що виконаний з функціями "оголошення викликів", "автоматична відповідь на дзвінок" і "голосовий набір", до якого підключені, за допомогою дротового або бездротового з'єднання, навушники з мікрофоном пацієнта, які виконані з можливістю відтворення аудіофайлів.
Keywords: аудіоконтент
урологічні хворі
подолання страхів
допомога
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17714
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent_one.pdfpatent_strah153,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.