Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17717
Title: Розвиток екології як науки
Authors: Харченко, Наталія Вікторівна
Кундій, Жанна Петрівна
Ющенко, Юлія Петрівна
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Харченко Н. В. Розвиток екології як науки / Н. В. Харченко, Ж. П. Кундій, Ю. П. Ющенко // Cучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяченої 90-й річниці з дня заснування кафедри медичної біології в рамках святкування 100-річчя заснування Полтавського державного медичного університету, м. Полтава, 30 вересня – 1 жовтня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 99–100.
Abstract: Поняття «екологія» походить від грецького оікоз - житло і 1ogos - вчення і дослівно означає вчення про житло, про, умови життя тих, хто його населяє. Родоначальник цього терміну німецький природодослідник Е. Геккель застосував його для означення напрямку в біології, що вивчає зв'язки і відносини біологічних організмів і популяцій із зовнішнім середовищем. Поняття «екологічна небезпека» і «екологічна криза» характеризують різні стани екологічної проблеми, різні рівні відображення екологічних суперечностей на умовах людської життєдіяльності. В основі екологічної безпеки лежить фактор надійної захищеності природи від негативного впливу людства, та охорони людства від руйнівних наслідків його ж дій, пов’язаних з нормальними умовами проживання на планеті.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17717
Appears in Collections:Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharchenko_Rozvytok_ekolohii.pdf274,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.