Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17718
Title: Комбінований вплив солей кадмію з цитратами селену та германію на гепатогенез щурів
Authors: Шаторна, В. Ф.
Нефьодова, О. О.
Білишко, Д. В.
Гарець, В. І.
Кононова, І. І.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Комбінований вплив солей кадмію з цитратами селену та германію на гепатогенез щурів / В. Ф. Шаторна, О. О. Нефьодова, Д. В. Білишко [та ін.] // Cучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяченої 90-й річниці з дня заснування кафедри медичної біології в рамках святкування 100-річчя заснування Полтавського державного медичного університету, м. Полтава, 30 вересня – 1 жовтня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 100–101.
Abstract: Сучасною проблемою є прогресуюче збільшення викидів екотоксікантів промислових регіонів, що значною мірою перевищує природні можливості навколишнього середовища до самоочищення та самоврегулювання. Важкі метали мають здатність накопичуватися в організмі, не піддаються хімічному розкладанню, втручаються в метаболічні цикли, швидко змінюють свій хімічний стан при переході з одного середовища в інше, можуть призводити до дефіциту есенціальних елементів, заміщаючи їх в металовмісних білках. Мішенню токсичних ефектів важких металів в основному є серцево-судинна система, нирки і печінка. Збільшення частоти проявів токсичних ефектів важких металів на організм людини є причиною пошуку ефективних засобів профілактики патологічної дії ксенобіотиків при виникненні дисбалансу мікроелементів.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17718
Appears in Collections:Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kombinovanyi_vplyv.pdf273,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.