Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1773
Title: Особливості змін маркерів системного запалення та вмісту циркулюючих імунних комплексів у хворих на ревматоїдний артрит в період клініко-лабораторної ремісії
Authors: Бурмак, Юрій Григорович
Петров, Євген Євгенович
Треумова, Світлана Іванівна
Козленко, Тетяна Вікторівна
Issue Date: 17-Mar-2017
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Бурмак Ю. Г. Особливості змін маркерів системного запалення та вмісту циркулюючих імунних комплексів у хворих на ревматоїдний артрит в період клініко-лабораторної ремісії / Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров, С. І. Треумова // Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 17 березня 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 23–24.
Abstract: Підвищення вмісту у крові хворих на РА в період клініко-лабораторної ремісії стабільних метаболітів нітроксиду, ендотеліну-1, прозапальних цитокінів (TNF-α, IL-1β), підвищення прозапальної активності сироватки крові у цілому (TNF-α/IL-10, IL-1β/IL-10) та зміни у молекулярному складі ЦІК (підвищення токсигенних середньо- та дрібномолекулярних ЦІК) слід розглядати, загалом, як наявність активованих маркерів системного запалення, що є також і додатковим фактором серцево-судинного ризику і передбачає необхідність розробки рекомендацій щодо моніторингу означених показників у хворих на ревматоїдний артрит задля оптимального їх лікування і ефективної реабілітації на амбулаторному етапі, а також своєчасної профілактики розвитку серцево-судинної патології.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1773
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osobluvosti_zmin_markeriv_sustemnogo_zapalennya.pdf219,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.