Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17747
Title: Особливості змін деяких показників системи гемостазу та ліпідного обміну у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхолегеневого генезу та при наявності коморбідної есенціальної гіпертензії
Authors: Петров, Євген Євгенович
Бурмак, Юрій Григорович
Треумова, Світлана Іванівна
Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Савчук, Т. А
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Особливості змін деяких показників системи гемостазу та ліпідного обміну у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхолегеневого генезу та при наявності коморбідної есенціальної гіпертензії : матеріали Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф. з міжнар. участю «УМСА – століття інноваційних напрямків та наукових досягнень (до 100-річчя заснування УМСА)», (м. Полтава, 8 жовтня 2021 р.) / Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, С. І. Треумова [та ін.] // Проблеми екології та медицини. – 2021. – Т. 25, № 3–4, (дод.). – С. 18–19.
ISSN: 2073-4662 (print)
2519-2302 (online)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17747
Appears in Collections:Проблеми екології та медицини, Том 25, N 3-4 (дод.)
Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_zmin.pdf312,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.