Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17753
Title: Пропаганда та профілактика здорового способу життя молоді України
Other Titles: Promotion and pravention of a healthi life of youth of Ukraine
Authors: Борута, Наталія Володимирівна
Шепітько, Володимир Іванович
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Скотаренко, Тетяна Анатоліївна
Boruta, N. V.
Shepitko, V. I.
Yeroshenko, G. A.
Losachenko, O. D.
Skotarenko, T. A.
Issue Date: 2020
Publisher: European Association of pedagogues, psychologists and medics
Citation: Пропаганда та профілактика здорового способу життя молоді України / Н. В. Борута, В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко [та ін.] // Mind technologies: Genesis of thought : materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress, Bern, Switzerland, December 2019 – January 2020. – Bern, 2020. – С. 10–12.
Abstract: Виховання у вищій школі є цілеспрямованим процесом, який відбувається з врахуванням особливостей кожного конкретного навчального закладу, зокрема професіоналізму професорсько-викладацького складу, який значною мірою є носієм духовно-моральних, етичних, ділових якостей, рівня його взаємодії зі студентами-вихованцями і впливу на їх свідомість, з метою формування у них виваженої життєвої позиції, вміння сприймати, використовувати, поширювати і здобувати необхідний досвід, здатності бути носіями провідних ідей, організаторами суспільно-політичного життя в країні.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17753
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Promotion_and_prevention_of_healthy_life.pdf346,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.