Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17759
Title: Спосіб одноетапної субперіостальної іплантації
Authors: Чертов, Сергій Олександрович
Король, Дмитро Михайлович
Issue Date: Apr-2007
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. UA 22810 МПК A 61C 8/00 (2006). Спосіб одноетапної субперіостальної іплантації / Чертов С. О., Король Д. М. ; заявники і патентовласники : Чертов С. О., Король Д. М. – u 200613754 ; заявл. 25.12.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.
Abstract: Спосіб одноетапної субперіостальної імплантації, що включає загальноприйняте клінічне обстеження стану зубів, що обмежують дефект зубного ряду, виготовлення діагностичних гіпсових моделей, фіксацію центрального співвідношення щелеп та передопераційну підготовку пацієнта, який відрізняється тим, що дослідження стану кісткової тканини та прикріплення м’яких тканин в зоні адентії, виконують за допомогою комп'ютернотомографічного дослідження зрізів кісткової тканини щелепи в ділянці альвеолярного відростка досліджуваної ділянки на томографі з програмним забезпеченням "Dento Scan", та виконують спіральне сканування зображення, додатково, за допомогою програмного забезпечення "Sim Plant Pro m odule Im port (M aterialise NV)", одержують будову тримірної просторової моделі щелепи і за технологією пошарового виготовлення тримірних об'єктів із стверджуваних лазерним випроміненням рідких полімерних композицій виготовляють стереолітографічну модель імплантата, виконують конструювання, виготовлення та припасування титанової конструкції за загальноприйнятою технологією, встановлення змодельованої та відлитої конструкції імплантата здійснюють після місцевої провідникової та інфільтраційної анестезії, розтину слизово-надкісткових тканин вздовж альвеолярного гребня, відшарування слизово-надкісткового клаптя, препарування кісткової тканини під імплантат відповідно до його розміру з наступним ушиванням слизово-надкісткового клаптя.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17759
Appears in Collections:Інтелектуальна власність
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposib_Odnoetapnoyi_Sup_Periostal.pdf317,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.